Poultry Processing (การแปรรูปสัตว์ปีก)

On-Site Generated Electrolyzed Water (เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ผลิตในสถานที่ใช้งาน)

ผลิตใช้ในสถานที่และตามความต้องการ

         เครื่อง LeveLuk Super501 มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย     ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิต Electrolyzed Oxidizing Water ในสถานที่และตามความต้องการ  โดยใช้เพียงเกลือและน้ำเปล่า

Electrolyzed Oxidizing Water (EOW) คืออะไร?

         น้ำอิเล็คโทรไลซ์ ออกซิไดซิ่ง (EOW)  เป็นกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ที่ผลิตด้วยไฟฟ้า       HOCl ได้รับการศึกษามานานกว่า 100 ปีและเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า  เป็นสารออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสารฟอกขาวคลอรีน      HOCl ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สปอร์ของแบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสารฟอกขาวคลอรีนถึง 100 เท่า

มันทำงานอย่างไร?

        Electrolyzed Oxidizing Water เป็นสารออกซิไดซ์ที่ทรงพลัง (ค่า ORP +800 ถึงมากกว่า +1,000 mV) ที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ทันทีเมื่อสัมผัส  โดยทำลายผนังเซลล์  หรือยับยั้งเชื้อโรค  โดยการเข้าไปทำลายโปรตีน ลิพิด และดีเอ็นเอ

มีการวิจัยหรือไม่?

         ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่กว่า 300 บทความ  ที่สนับสนุนการใช้ Electrolyzed Oxidizing Water แบคทีเรียก่อโรคทั่วไปเกือบทุกชนิดได้รับการศึกษา เช่น E. coli, Salmonella, Listeria, Vibrio, Staphylococcus, MRSA,  แบคทีเรียที่สร้างสปอร์ และไวรัสทั่วไปหลายชนิด (รวมถึง Norovirus) และเชื้อรา    หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไป ที่นี่

สุขาภิบาลสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูป

         Electrolyzed Oxidizing Water (EOW) หรือกรดไฮโปคลอรัสที่ผลิตด้วยไฟฟ้า   เป็นสารต้านจุลชีพ  และเป็นส่วนผสมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสัตว์ปีก     กรดไฮโปคลอรัสที่ผลิตด้วยไฟฟ้า  สามารถใช้ได้กับสัตว์ปีกทั้งตัวหรือที่ผ่าออก  ที่ความเข้มข้นสูงถึง 50 ppm    นอกจากนี้  ยังได้รับการรับรองสำหรับใช้ในน้ำแปรรูปสัตว์ปีก (poultry processing water)  และน้ำเย็นสำหรับสัตว์ปีก (poultry chiller water) ที่ความเข้มข้นสูงถึง 50 ppm    ได้รับการรับรองจาก EPA สำหรับใช้กับพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร  ที่ความเข้มข้นสูงถึง 200 ppm

สุขาภิบาลสัตว์ปีกโดยตรง

      การปนเปื้อนของสัตว์ปีกในระหว่างการฆ่าและการแปรรูปซาก  เป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการติดเชื้อที่เกิดจากอาหารในภายหลัง ระดับแบคทีเรียในไก่ที่โรงงานแปรรูปนั้น  สัมพันธ์กับปริมาณแบคทีเรียที่พบในไก่ในฟาร์ม     CDC ประมาณการว่า  ในแต่ละปีประมาณ 48 ล้านคน  ป่วยจากความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร, 128,000 คน  เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  และ 3,000 คนเสียชีวิต     กรดไฮโปคลอรัสที่ผลิตโดยใช้ไฟฟ้า  เป็นสารออกซิแดนท์ที่ทรงพลัง    เมื่อแช่สัตว์ปีกที่ปนเปื้อนด้วบเชื้อจุลินทรีย์    กรดไฮโปคลอรัส จะหยุดการทำงานของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว  โดยทำลายผนังเซลล์ของพวกมัน  และรบกวนโปรตีนภายใน, ไขมัน และดีเอ็นเอของพวกมัน 

      Electrolyzed Oxidizing Water  สอดคล้องกับ USDA organic labeling  ซึ่งเป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา  น้ำอิเล็กโทรไลซ์ (กรดไฮโปคลอรัส) ผลิตจากส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ  คือ เกลือบริสุทธิ์ (เกรดที่ใช้กับอาหาร) น้ำ และไฟฟ้า   และได้รับการรับรองจาก The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries & the Ministry of the Environment ประเทศญี่ปุ่นว่า; “Electrolytic Hypochlorous Acid Water….   เมื่อพิจารณาถึงสารตั้งต้นที่ใช้ผลิต  จึงทำให้แน่ใจว่าไม่ทำอันตรายต่อผลผลิตต่างๆ, มนุษย์, ปศุสัตว์, สัตว์น้ำ และพืช”   หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม  โปรดไป ที่นี่   

สุขาภิบาลใน Poultry Chillers

      USDA ได้อนุมัติให้ใช้กรดไฮโปคลอรัสที่ผลิตโดยใช้ไฟฟ้า  สำหรับใช้ในถังลดอุณหภูมิในการแปรรูปสัตว์ปีก  ในความเข้มข้นที่สูงถึง 50 ppm     กรดไฮโปคลอรัส ถือเป็นสารต้านจุลชีพที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก     น้ำอิเล็กโทรไลซ์ (กรดไฮโปคลอรัส) ได้แสดงให้เห็นในการศึกษาจำนวนมากว่า  มีประสิทธิภาพสูงในการหยุดการทำงานของ E. coli O157:H7, Campylobacter, Salmonella enteritidis และ Listeria monocytogenes

      Electrolyzed Oxidizing Water มีความปลอดภัยและไม่ระคายเคือง    สามารถใช้เพื่อช่วยฆ่าเชื้อที่มือและเท้าก่อนเข้าสถานที่

การพ่นด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูง และเครื่องพ่นหมอก

      เมื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัส, เครื่องมือ, อุปกรณ์หรือพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่    สามารถใช้ EOW ได้โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง  หรือเครื่องพ่นหมอก     โมเลกุลที่ออกฤทธิ์ใน EOW คือกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็นสารออกซิแดนท์ที่ทรงพลัง    

การกำจัดสารเคมีและความปลอดภัยของพนักงาน

        น้ำสตรองเอซิดิกพีเอช 2.5  คือ Electrolyzed Oxidizing Water ที่ผลิตจากเครื่อง LeveLuk Super501   ทำให้ขจัดความจำเป็นในการซื้อ, ขนส่ง, จัดเก็บ และเตรียมสารเคมีเข้มข้นที่เป็นพิษ     โรงงานแปรรูปสามารถเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในขณะที่ประหยัดเวลา, พื้นที่ และเงิน     น้ำอิเล็กโทรไลซ์ ที่ประกอบด้วยกรดไฮโปคลอรัส       มีประสิทธิภาพมากกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์ถึง 100 เท่า และยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน  หรืออุปกรณ์ความปลอดภัย   และไม่เป็นพิษ ไม่ระคายเคือง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม