1747 x 666 px

ปฏิกิริยาไอออไนเซชันของ Kangen Water ™

        ไอออน เป็นเพียงอะตอม หรือโมเลกุลที่สูญเสีย หรือได้รับอิเล็กตรอนตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป       ในกรณีของน้ำไอออนไนส์  นั่นจะเท่ากับว่าอิเล็กตรอนหนึ่งตัวสูญเสียไป หรือได้รับเพิ่มมา       ไอออนถูกสร้างขึ้นโดยการกระทำทางเคมี, ความร้อน, รังสีและ ไฟฟ้า –    ในกรณีของน้ำคังเก้น  เกิดจากกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของน้ำ
         โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอม และไฮโดรเจน 2 อะตอม    ในระหว่างกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำ  มีบางสิ่งเกิดขึ้นกับโมเลกุลของน้ำจำนวนมาก      พวกมันแตกตัวเป็นไอออน      เพื่อที่จะเกิดเช่นนั้นได้  พันธะระหว่างอะตอมที่ประกอบกันเป็นโมเลกุลจะต้องขาดออกจากกัน      พันธะระหว่างออกซิเจน และไฮโดรเจนไม่แข็งแรงมาก   มันจึงขาดออกจากกันได้ง่าย       

      เมื่อพันธะขาดออก   อะตอมของไฮโดรเจนตัวใดตัวหนึ่งจะหลุดออกไป      เนื่องจากออกซิเจนมีแรงดึงมากกว่า (คล้ายกับแรงดึงของแรงโน้มถ่วง)ไฮโดรเจน   อะตอมของไฮโดรเจนที่หลุดออกมา จึงถูกแรงดึงออกซิเจนดึงอิเล็กตรอนของมันไว้  และกลายเป็นไฮโดรเจนไอออนบวก (H+)
      ไอออนบวกเป็นสิ่งไม่ดี      พวกมันขโมยอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่น ๆ โดยทิ้งความเสียหายไว้      แต่ไม่ต้องกังวล      ไฮโดรเจนไอออนที่มีประจุบวกถูกขับออกไปพร้อมกับไอออนประจุบวกที่ไม่ดีตัวอื่นๆ  ผ่านท่อน้ำพีเอชกรด  ระหว่างกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส       มันไม่ได้อยู่ในน้ำคังเก้น™.
         สิ่งที่อยู่ใน Kangen Water ™ คือ โมเลกุลของไฮดรอกไซด์ (OH-) ที่เหลืออยู่ เมื่อโมเลกุลของน้ำสูญเสียอะตอมไฮโดรเจนไป       โมเลกุลของไฮดรอกไซด์มีอิเล็กตรอนเพิ่มมา       มันเป็นไอออนประจุลบ       ยิ่งมีโมเลกุลของไฮดรอกไซด์ยิ่งเยอะยิ่งดี   ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวน และขนาดของแผ่นอิเล็กโทรด และอัตราการไหลของน้ำ

น้ำคังเก้น พีเอช 8.5-9.5

         น้ำคังเก้นมีคุณสมบัติ 3 ประการที่แตกต่างจากน้ำชนิดอื่นใดในโลก :กลุ่มโมเลกุลเล็ก (Micro-clustering), มีความเป็นด่าง (alkalinity) และมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant)

         เมื่อเปิดน้ำประปาเข้าเครื่อง  จะผ่านไส้กรองในเครื่อง ทำหน้าที่กำจัดสิ่งสกปรก และสารเคมี เช่น คลอรีน   หลังจากนั้น น้ำสะอาดจะไหลเข้าไปสัมผัสกับแผ่นนำไฟฟ้า หรือที่เราเรียกว่า “เพลต” ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีจำนวนเพลตแตกต่างกัน      น้ำจะถูกแยกประจุ และไหลไปตามท่อ 2 ท่อ; ท่อที่มีพีเอชเป็นกรด เป็นน้ำ “ประจุบวก” และท่อที่มีพีเอชเป็นด่าง  เป็นน้ำ “ประจุลบ”

กลุ่มโมเลกุลเล็ก (Micro-clustering)

          โมเลกุลของน้ำ  ไม่ได้แค่ลอยอยู่เฉยๆเดี่ยวๆ  แต่จะจับกลุ่มรวมตัวกัน ซึ่งเราเรียกว่า “clusters”   และการที่โมเลกุลน้ำจับเรียงตัวกันเป็นรูปร่างต่างๆนี่เอง  ทำให้มีคุณสมบัติบางอย่างเกิดขึ้น

         เมื่อน้ำแต่ละโมเลกุลมาอยู่ใกล้ๆกัน  จะดึงดูดกัน  โดยออกซิเจนของโมเลกุลน้ำ จะดึงดูดอะตอมไฮโดรเจนของน้ำอีกโมเลกุลหนึ่ง     ถึงแม้ว่าจะไม่มีพันธะทางโมเลกุลเกิดขึ้นจริงๆก็ตาม   แต่แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำเหล่านี้ก็มีมากพอที่จะยึดโมเลกุลน้ำเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่เหมือนเป็นโมเลกุลเดียวกัน

         น้ำส่วนใหญ่  รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำประปา  ประกอบด้วยน้ำ 16-60 โมเลกุล/cluster   เรียกว่า Macro-Cluster

         ในระหว่างการเกิดขบวนการ ionization  น้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลใหญ่นี้ จะแตกตัวออกเหลือ 4-6 โมเลกุล/cluster  เรียกว่า  Micro-Cluster  ซึ่งทำให้เข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถไปได้ทุกที่ที่ต้องการภายในร่างกาย    ทำให้น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดียิ่งขึ้น  ละลายสารอาหารในอาหารและอาหารเสริมได้อย่างง่ายดาย    ช่วยในปฏิกิริยาขับของเสียออกจากเซลล์ และนำสารอาหารเข้าเซลล์   เข้าไปในเส้นเลือดฝอยที่เล็กที่สุด  ไปจนถึงเซลล์ที่ถูกละเลยมากที่สุด

        ไม่เพียงแต่น้ำคังเก้นที่เป็นตัวทำละลายที่ดี  จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้คุณแล้ว   แต่ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของคุณได้เพิ่มมากขึ้นด้วย      หลายคนพูดว่า  เขาดื่มน้ำมากทุกวัน  แต่เมื่อไปหาหมอ ก็ยังได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะขาดน้ำ !!!       แต่ Kangen Water ™ จะช่วยให้ร่างกายคุณได้รับน้ำอย่างเพียงพอ
         การได้รับน้ำอย่างเพียงพอ  ช่วยให้การเคลื่อนไหวของลำไส้เป็นปกติและดีขึ้น, ช่วยให้ร่างกายสามารถกำจัดอาการปวดข้อได้
Kangen Water ™ เป็นน้ำที่ “hydrate” ร่างกายได้ดีที่สุด       การที่ร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะสมจะเพิ่มความแข็งแรงต่อสุขภาพโดยรวม  ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณและครอบครัว ไม่ควรมองข้าม

        คำเตือน ไม่ควรใช้ Kangen Water ™ ในการรับประทานยา      เนื่องจากอาจทำให้การทำงานของยาเร็วเกินไป และมีประสิทธิภาพเกินไป  และนั่นอาจไม่ใช่สิ่งที่แพทย์เลือกขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับคุณ      ในขณะที่ Kangen Water ™ อาจไม่เหมาะสำหรับรับประทานยา   แต่ใช้ได้ดีมากสำหรับสิ่งอื่น ๆ เช่น  อาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรืออาหารเสริม

          เมื่อนำมาประกอบอาหาร  รสชาตของอาหารจะดีขึ้น โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงลดน้อยลง    เนื่องจากน้ำคังเก้นสามารถดึงเอารสชาตและกลิ่นออกจากวัตถุดิบได้ดี

      ไมโครคลัสเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ไม่เสถียร      โมเลกุลของน้ำจะเชื่อมกันอีกครั้งเป็นกระจุกที่ใหญ่ขึ้น ตามเวลาที่ล่วงไป       ขนาด และจำนวนของแผ่นอิเล็กโทรด และความเร็วที่น้ำไหล   ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่กำหนดขนาดของคลัสเตอร์ว่าจะขนาดเล็กแค่ไหน และระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างพันธะใหม่  กลายเป็นน้ำกระจุกขนาดใหญ่อีกครั้ง       ดังนั้น  สิ่งที่สำคัญคือ คุณเก็บน้ำไว้นานแค่ไหนหลังจากออกจากเครื่อง  จนกว่าคุณจะดื่ม       คุณไม่สามารถเก็บน้ำคังเก้นไว้เป็นเวลานานได้ และคาดว่าจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระและประโยชน์ของไมโครคลัสเตอร์เช่นเดียวกับน้ำคังเก้นที่ผลิตสดๆ!       
ควรดื่ม Kangen Water ™ภายใน 24 ชั่วโมง       ถ้าบางคนบอกคุณว่า  น้ำดื่มบรรจุขวดของพวกเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและ “ปรับโครงสร้างใหม่” (เป็นไมโครคลัสเตอร์) ก็ไม่ควรเชื่อ!

มีพีเอชเป็นด่าง (Alkalinity)

         คนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงความสำคัญในการรักษาสมดุลย์พีเอชในร่างกาย     ระดับพีเอชของเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและ sensitive ที่สุด อยู่ที่พีเอช 7.365 ซึ่งไม่สามารถเพิ่มหรือลดลงกว่านี้มากนัก

         หากพีเอชของเลือดเกิดเปลี่ยนแปลง  ไม่สมดุลย์  อาจทำให้เกิดผลเสียรุนแรง  จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

         เนื่องจากระดับพีเอชของเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่งยวด    หากระดับพีเอชเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขีดที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย     ร่างกายจะ”ละลาย” เอาเกลือแร่ที่มีความเป็นด่างออกจากส่วนอื่นของร่างกายที่มีความสำคัญน้อยกว่า  เข้ามาละลายในเลือด  เพื่อให้พีเอชของเลือดกลับสู่สมดุลย์เหมือนเดิม

         การที่ร่างกายมีกลไกเช่นนี้ (survival mode)  ก็เพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในทันที  แต่มันก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวเองอย่างช้าๆนั่นเอง  เพราะเป็นการทำให้ระบบอื่นๆของร่างกายอ่อนแอลง

         ร่างกายเริ่มที่จะต้องใช้พลังงาน และวัตถุดิบมากขึ้นในการทำงานระบบพื้นฐานต่างๆในร่างกาย   จนกระทั่งระบบโดยรวมมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพเสื่อมโทรม

         โชคร้ายที่ทุกวันนี้  เราเลือกใช้ชีวิตที่นำตัวเองไปสู่สภาพร่างกายที่มีความเป็นกรด  เรียกว่า Acidosis    เรานำตัวเองไปสู่การเป็นโรคเรื้อรังในอนาคต

         การดื่มน้ำด่างประจุลบ (Alkaline rich ionized water) ช่วยร่างกายที่มีสภาวะความเป็นกรดเกิน  ให้คืนกลับคืนสู่สมดุลพีเอช

มีประสิทธิภาพในการต้านอนูมูลอิสระ (Anti-Oxidant)

Free Radicals (อนุมูลอิสระ)

        คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับอนุมูลอิสระมาแล้ว       มันเป็นเพียงอะตอมของออกซิเจนที่สูญเสียอิเล็กตรอนไป       ออกซิเจนมีความหวงแหนอิเล็คตรอนมาก       มันจะดึงอิเล็กตรอนกลับคืนมา       มันสามารถขโมยอิเล็คตรอนได้จากโมเลกุลอื่น ๆ เกือบทุกโมเลกุล  รวมทั้งเหล็ก เมื่ออนุมูลอิสระนั้นขโมยอิเล็กตรอนไป  มันจะทิ้งโมเลกุลที่เสียหายไว้  ซึ่งตอนนี้ตัวเองขาดอิเล็กตรอน และเริ่มทำหน้าที่เหมือนอนุมูลอิสระ
– ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของเซลล์ที่เสียหาย  ซึ่งสามารถหยุดได้ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเท่านั้น

      อนุมูลอิสระมีอยู่ทั่วไป      บางที ส่วนใหญ่อาจอยู่ในอากาศที่เราหายใจ   ซึ่งเราหลีกหนีไม่ได้ เมื่ออนุมูลอิสระขโมยอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของเหล็กจะทำให้เหล็กเป็นสนิม      ไม่ว่ามันจะขโมยอิเล็คตรอนจากไหนก็ตาม  ก็จะทำให้เกิดการกัดกร่อนที่เรียกว่า ออกซิเดชั่น      ผลลัพธ์จากออกซิเดชั่นของเซลล์นั่นเอง  ที่ทำให้เราแก่ชรา และทำให้เกิดโรค และความเจ็บป่วยมากมาย

        วิธีเดียวที่จะต่อสู้กับอนุมูลอิสระ คือ สารต้านอนุมูลอิสระ   ซึ่งเราไม่สามารถบริโภคอย่างเพียงพอได้       คนจำนวนมากจึงรับประทานวิตามินมากมาย เช่น วิตามินซีเม็ดใหญ่ๆ       ถ้าเรามีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเพียงพอ   เราไม่เพียงแต่ต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เข้ามารุกรานร่างกายเราได้เท่านั้น    แต่เราจะสามารถซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากผลของอนุมูลอิสระได้ด้วย!

Antioxidants (สารต้านอนุมูลอิสระ)

        Kangen Water ™ มีไฮดรอกไซด์ไอออนลบ (OH-) ในปริมาณมาก   ซึ่งปริมาณของ OH- ขึ้นอยู่กับจำนวน และขนาดของแผ่นอิเล็กโทรดในเครื่อง และอัตราการไหลของน้ำ 
         ไฮดรอกไซด์อิออนแต่ละตัว  เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำลาย และต่อสู้กับอนุมูลอิสระ       มันมีอิเล็กตรอนเกินมา 1 ตัว และต้องการกำจัดมันทิ้งไป       ในความเป็นจริงมันต้องการที่จะกำจัดอิเล็คตรอนที่เกินมา 1 ตัวเป็นอย่างมาก  จนทำให้มันไม่เสถียร       นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ Kangen Water ™ ไม่สามารถบรรจุขวดและเก็บไว้ได้เป็นเวลานานบนชั้นวาง –   มันจะสูญเสียคุณค่าของสารต้านอนุมูลอิสระ! ดังนั้น  จึงต้องมีเครื่องคังเก้น!       คุณควรดื่ม น้ำคังเก้น ให้สดที่สุดจากเครื่อง หรือภายใน 24 ชั่วโมงก็ยังดีต่อสุขภาพ       ถ้ามีคนบอกคุณว่าน้ำดื่มบรรจุขวดของพวกเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและ “ปรับโครงสร้างใหม่” (เป็นไมโครคลัสเตอร์)     อย่าไปเชื่อ! 

        โมเลกุลของไฮดรอกไซด์นั้น  เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่คุณจะได้รับทุกวันอย่างมากมายมหาศาล  เมื่อคุณดื่ม Kangen Water ™        
คุณค่าในการต้านอนุมูลอิสระใน Kangen Water ™ แก้วเดียว   มีมากเช่นเดียวกับวิตามิน C, A และ E ราคาแพงๆ       คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระนี้   ร่วมกับคุณสมบัติอัลคาไลน์ และไมโครคลัสเตอร์ของ Kangen Water   อาจอธิบายได้ว่า  เหตุใด Enagic จึงเลือกชื่อ “Kangen”     คำว่า Kangen หมายถึง การกลับคืนสู่สภาพเดิม คือการช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นฟูตัวเอง และอวัยวะทุกส่วนให้กลับมาอ่อนเยาว์ และแข็งแรงดังเดิม

      เมื่อคุณมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอ และยังมีเหลืออยู่ในร่างกายแล้ว  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ถูกชนิดด้วย     น้ำหนักโมเลกุลของโมเลกุลไฮดรอกไซด์คือ 18 เท่านั้น    ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ ทั้งหมดมีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 100! ดูตารางต่อไปนี้ …

                   

                    น้ำหนักโมเลกุลของไฮดรอกไซด์ไอออนใน Kangen Water™ & สารต้านอนุมูลอิสระทั่วไป
                                             Kangen Water ™                             18
                                             Vitamin A (Beta-Carotene)                150
                                             Vitamin E                                        153
                                             Vitamin C                                        176

        นั่นหมายความว่า  โมเลกุลของไฮดรอกไซด์ สามารถเข้าไปในเซลล์ของคุณได้       แม้แต่เซลล์ที่เป็นโรคที่มีผนังเซลล์แข็งตัวจากการออกซิเดชั่นที่เกิดจากอนุมูลอิสระ       และผนังเซลล์ที่ถูกออกซิไดซ์จะไม่ปล่อยให้อะไรเข้า/ออกมาก       สารอาหารจะไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้มาก  แม้ว่าคุณจะรับประทานอาหารอย่างถูกต้องก็ตาม  และยังทำให้สารพิษโลหะหนักถูกเก็บสะสมไว้ในเซลล์  กำจัดออกยากอีกด้วย
         Kangen Water ™ จะช่วยให้ร่างกายของคุณซ่อมแซมเซลล์เหล่านั้น และทำให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

Molecular Hydrogen - H2

         น้ำคังเก้นมีก๊าซไฮโดรเจน (Active Hydrogen, Molecular Hydrogen – H2)ละลายอยู่เป็นจำนวนมาก  ทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ   เนื่องจากอิเลคตรอนของก๊าซไฮโดรเจนจะถูกจ่ายให้กับอนุมูลอิสระ (Free radicals) ตัวการร้าย สาเหตุของโรคเรื้อรังทั้งหลายในปัจจุบัน

         เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ORP Meter ทำการวัดค่า Oxidation Reduction Potential (ORP) ของของเหลว  ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (ยิ่งค่า ORP ติดลบเยอะๆ  แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูง   หากค่า ORP เป็นบวก  แสดงว่าของเหลวนั้นเป็นตัวอนุมูลอิสระเสียเอง  คือก่อให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่น  เหมือนเหล็กที่เป็นสนิม

         น้ำคังเก้นมีค่า ORP -300 ถึง -800 (ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น แหล่งน้ำ,ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้)

Oxidation Reduction Potential (ORP)

        เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า Kangen Water ™ เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ?       ง่ายๆ ด้วยเครื่องวัด ORP   
         อนุมูลอิสระ เป็นตัวที่ขาดอิเล็กตรอน  นั่นคือมีประจุบวก       สารต้านอนุมูลอิสระ  มีอิเล็กตรอนพิเศษที่จะแจกจ่ายออกไป   นั่นหมายความว่ามันมีประจุลบ       หากเราใช้ ORP meter วัดน้ำ  แล้วแสดงค่าประจุไฟฟ้าเป็นบวก   นั่นหมายความว่าน้ำนั้นเต็มไปด้วย
อนุมูลอิสระ       หากน้ำแสดงค่าประจุลบบน ORP มิเตอร์   แสดงว่าน้ำนั้นเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

      อย่าลืมว่าความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนั้น  เราเรียกว่า การเกิดออกซิเดชัน   ซึ่งเครื่องวัด ORP จะวัดค่า Oxidation-Reduction Potential แสดงค่าประจุไฟฟ้าที่มีอยู่ในน้ำ 
      การอ่านได้ค่าบวกแสดงให้เห็นว่า  น้ำมีโอกาสที่จะทำให้เกิดออกซิเดชั่น หรือการกัดกร่อนหรือสนิม 
      การอ่านได้ค่าลบ  แสดงให้เห็นว่าน้ำมีศักยภาพในการลดการเกิดออกซิเดชั่น หรือการกัดกร่อน หรือสนิม
         ในความเป็นจริง  ตะปูที่เป็นสนิม  หากทิ้งไว้นานพอใน Kangen Water ™ จะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพใหม่เป็นมันวาวสดใส       น้ำคังเก้น ไม่เพียงแค่หยุดสนิมเท่านั้น มันกำจัดสนิมออกได้ด้วย – นั่นคือการลดออกซิเดชั่นที่ดีที่สุด!       และอวัยวะของคุณจะได้รับการดูแลเช่นเดียวกันจาก Kangen Water ™
         ภาพด้านขวา    แสดงการอ่านค่า ORP สำหรับน้ำประปา (+383 = มีอนุมูลอิสระจำนวนมาก)    น้ำดื่มบรรจุขวด (+393 = อนุมูลอิสระมากยิ่งขึ้น) และ Kangen Water ™ ( -497 = เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ!)       น้ำดื่มบรรจุขวดที่คุณจ่ายเงินซื้อไปมากมายนั้น  มีทั้งความเป็นกรดที่มากกว่า และเต็มไปด้วยอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำประปาเสียอีก

 

 

ไฮโดรเจน เป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบาที่สุด (ประกอบด้วย 1 โปรตรอน และ 1 อีเล็คตรอน) และเป็นธาตุที่มีอยู่มากมายในจักรวาล    โดยปกติไฮโดรเจนจะอยู่ในรูปแบบก๊าซ (H2)

         “ร่างกายเราประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่  และน้ำ ประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 ส่วน และออกซิเจน 1 ส่วน     ดังนั้น  หากปราศจากไฮโดรเจน  ก็ไม่มีน้ำ  และหากปราศจากน้ำ  สิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้

     ไฮโดรเจน จะจับกับคาร์บอน และไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคาร์บอน และไนโตรเจน ก็เป็นส่วนประกอบของเกือบทุกๆโมเลกุลในร่างกาย เช่น DNA, โปรตีน, น้ำตาล, ไขมัน     จริงๆแล้ว “พันธะไฮโดรเจน” (hydrogen bond) ซึ่งเกิดจากอะตอมมากกว่า 1 ตัว มีการใช้ไฮโดรเจนร่วมกัน  เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุด  ที่ทำให้โมเลกุลในทางชีวภาพ  มีคุณสมบัติและคุณลักษณะอย่างที่มันเป็นอยู่

      ดังนั้น  ทุกๆสิ่งที่เราเห็น จะมีไฮโดรเจนอะตอม สร้างพันธะกับอะตอมอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระดับโมเลกุล… และตัวเราก็เช่นเดียวกัน “

สมดุลย์พีเอช (Acid – Alkaline Balance) – ตัวการก่อโรค

         คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า  โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรามีสาเหตุร่วมกันหรือไม่?      แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และนักโภชนาการหลายคนเชื่อว่า  สาเหตุมาจากคำสามคำนี้ :

Acid Alkaline Imbalance (ความไม่สมดุลพีเอช)

        ภาวะกรดเกิน ซึ่งอาจกลายเป็นภาวะอันตรายที่ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายอ่อนแอลงเป็นเรื่องปกติมากในทุกวันนี้       ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเกิดโรค  เมื่อเทียบกับ pH-balanced ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติซึ่งจำเป็นต่อร่างกายในการต้านทานโรค       ร่างกายที่แข็งแรงจะเก็บสำรองแร่ธาตุอัลคาไลน์ให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการในกรณีฉุกเฉิน       เมื่อร่างกายมีความเป็นกรดเกิน  จะต้องใช่แร่ธาตุอัลคาไลน์สำรองมาทำให้ร่างกายสู่สมดุล    แร่ธาตุอัลคาไลน์สำรองจะหมดลงทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่อ่อนแอลง
         แนวคิดเรื่องความไม่สมดุลของกรดด่างอันเป็นสาเหตุของโรคไม่ใช่เรื่องใหม่       ในปี พ. ศ. 2476   แพทย์ชาวนิวยอร์ก ชื่อวิลเลียม โฮวาร์ดเฮย์  ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “A New Health Era”    ที่เขายืนยันว่า  โรคทั้งหมดเกิดจาก autotoxication (หรือ “self-poisoning“) ที่เกิดเนื่องจากการสะสมของกรดภายในร่างกาย:

 

         ทุกวันนี้เราละทิ้งสุขภาพ  โดยการทำให้สัดส่วนของความเป็นด่างในร่างกายลดลง   โดยการรับประทานกรดในรูปของอาหารในปริมาณที่มากเกินไป …    อาจดูแปลกที่จะบอกว่า  โรคทุกโรคเหมือนกันหมด   ไม่ว่าจะมีการแสดงออกมากมายต่างกันก็ตาม                                                                                                            วิลเลียม  ฮาวเวิร์ดเฮย์

 

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ในหนังสือ  “Alkalize or Die” ที่น่าทึ่งของ Dr. Theodore A. Baroody ก็กล่าวเช่นเดียวกันว่า:

 

         ความเจ็บป่วยที่มีชื่อเรียกกันนับไม่ถ้วนนั้นไม่สำคัญ       แต่สิ่งสำคัญก็คือ  ทั้งหมดมาจากสาเหตุเดียวกัน … คือ ความเป็นกรดในเนื้อเยื่อมากเกินไป  ซึ่งเกิดจากของเสียในร่างกาย!                                                                             Theodore A. Baroody, N.D. , D.C. , Ph.D.

 

 

         pH ย่อมาจากคำว่า “power of Hydrogen”

” pH 7 เป็นกลาง หมายถึง มีปริมาณความเข้มข้นของ ไฮโดนเจนไอออน (H+) เท่ากับ ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) “

      ดังนั้น  พีเอช เป็นการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน   โดยค่าพีเอชเริ่มตั้งแต่ 1 – 14    โดยพีเอช < 7 เป็นพีเอชกรด  และพีเอช > 7 เป็นพีเอชด่าง       ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์  จะต้องมีสมดุลย์พีเอช เพื่อให้เซลล์แข็งแรง และทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

ทดสอบความเป็นกรดหรือความเป็นด่างในร่างกายของคุณด้วยแถบ pH

      ขอแนะนำให้คุณทดสอบระดับ pH ของร่างกาย  เพื่อดูว่า pH ของร่างกายอยู่ในระดับสมดุล และต้องการการดูแลโดยด่วนหรือไม่
 ด้วยการใช้แถบทดสอบ pH    คุณสามารถทดสอบค่า pH ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายด้วยความเป็นส่วนตัวที่บ้านของคุณเอง      หาก pH ในปัสสาวะอยู่ระหว่าง 6.0 ถึง 6.5 ในตอนเช้าและระหว่าง 6.5 ถึง 7.0 ในตอนเย็น   แสดงว่า ร่างกายของคุณทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ       หากพีเอชของน้ำลายอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 7.5 ตลอดทั้งวัน   แสดงว่า ร่างกายของคุณทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ       เวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบ pH ของคุณคือประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนอาหาร และสองชั่วโมงหลังอาหาร ทดสอบ pH ของคุณสองวันต่อสัปดาห์

 

      คนส่วนใหญ่มีค่า pH ไม่สมดุล  คือ ร่างกายจะเป็นกรดเกิน     ภาวะนี้บังคับให้ร่างกายต้องยืมแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม, โซเดียม, โพแทสเซียม และแมกนีเซียม จากอวัยวะที่สำคัญ และกระดูก  เพื่อบัฟเฟอร์ (ทำให้เป็นกลาง) กรด และนำออกจากร่างกาย       และเนื่องจากสภาวะอันก่อให้เกิดความเครียดแก่ร่างกายนี้   ทำให้ร่างกายอาจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และเป็นเวลานาน เนื่องจาก
ความเป็นกรดสูง – ซึ่งเป็นภาวะที่อาจตรวจไม่พบเป็นเวลานานหลายปี

           pH และการสูญเสียกระดูก:

      การศึกษาที่ทดสอบทั้งหมดเจ็ดปีล่าสุด  จัดทำที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, ซานฟรานซิสโก   ทดสอบในผู้หญิง 9,000 คน  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ที่มีภาวะเลือดเป็นกรดเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียกระดูกมากกว่าคนที่มีระดับ pH ปกติ      นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองนี้เชื่อว่า   สาเหตุของการที่พบกระดูกสะโพกหักจำนวนมาก  ซึ่งพบบ่อยในหมู่หญิงวัยกลางคนนั้น  มีความสัมพันธ์กับความเป็นกรดสูงที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยเนื้อสัตว์ และรับประทานอาหารพืชผักต่ำ    เป็นเหตุให้ร่างกายต้องยืมแคลเซียมจาก
กระดูกเพื่อปรับสมดุล pH –
                        American Journal of Clinical Nutrition 

พีเอชของปัสสาวะ

พีเอชของน้ำลาย

      การตรวจพีเอชของปัสสาวะ  อาจบ่งชี้ว่าร่างกายของคุณขับกรดและดูดซึมแร่ธาตุได้ดีเพียงใด   โดยเฉพาะ แคลเซียม, แมกนีเซียม, โซเดียม และโพแทสเซียม      แร่ธาตุเหล่านี้ทำหน้าที่ป็น”บัฟเฟอร์”         บัฟเฟอร์ คือ สารที่ช่วยรักษา และปรับสมดุลของร่างกายไม่ให้มีความเป็นกรดมากเกินไป หรือความเป็นด่างมากมากเกินไป
 แม้ว่าจะมีบัฟเฟอร์ในปริมาณที่เหมาะสม   แต่ระดับความเป็นกรดหรือด่างในร่างกาย ก็อาจรุนแรงได้
      เมื่อร่างกายรับประทานอาหาร หรือผลิตกรด หรือด่างเหล่านี้มากเกินไป  ก็ต้องขับส่วนเกินออกไป     ปัสสาวะเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับร่างกายในการกำจัดกรดส่วนเกิน หรือสารอัลคาไลน์ส่วนเกิน ที่ไม่สามารถบัฟเฟอร์ได้      หาก pH ของปัสสาวะเฉลี่ยต่ำกว่า 6.5 แสดงว่า ระบบบัฟเฟอร์ของร่างกายทำงานไม่ไหวแล้ว    ทำให้เกิดภาวะ “autotoxication” อยู่  และควรให้ความสำคัญกับการลดระดับกรดในร่างกายอย่างเร่งด่วน

      ผลการทดสอบพีเอชของน้ำลาย  อาจบ่งบอกถึงการทำงานของเอนไซม์ย่อยอาหารในร่างกาย     กระเพาะอาหาร, ตับ และตับอ่อนผลิตเอนไซม์เหล่านี้เป็นหลัก      ในขณะที่น้ำลายยังใช้ประโยชน์จากระบบบัฟเฟอร์เช่นเดียวกับปัสสาวะ   แต่มันอาศัยกระบวนการนี้ในระดับที่น้อยกว่ามาก      ถ้าน้ำลายมี pH ต่ำมากเกินไป (ต่ำกว่า 6.5) ร่างกายอาจกำลังผลิตกรดมากเกิน หรืออาจมีภาวะความเป็นกรดสูงเกิน   เนื่องจากสูญเสียความสามารถในการกำจัดออกทางปัสสาวะได้อย่างเพียงพอ      ถ้าน้ำลายมี pH มากเกินไป (มากกว่า 6.8) ร่างกายอาจกำลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก เช่น มีก๊าซมากเกิน, อาการท้องผูก และมีเชื้อยีสต์, เชื้อราอยู่ในร่างกาย      บางคนมีค่า pH ที่เป็นกรดจากทั้งปัสสาวะและน้ำลาย  เราเรียกว่า “double acid

การดื่มน้ำคังเก้นเพื่อให้ได้ผลต่อสุขภาพ

      ในการดื่มน้ำคังเก้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ  จะต้องดื่มให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

ปริมาณ : คือต้องดื่มตามน้ำหนักตัว  โดยปริมาณที่เหมาะสมคือ

         [นน.ตัว (กก.)/2] x 100 = ปริมาณที่ควรดื่ม (มล.)/วัน

เช่น  ผู้ที่มีน้ำหนัก 60 กก.  ปริมาณน้ำคังเก้นที่ควรดื่ม/วัน  คือ

           (60/2) x 100 = 3000 มล./วัน

คุณภาพ : คือ  ควรดื่มน้ำคังเก้นที่กดจากเครื่องสดๆจะดีที่สุด  เนื่องจากคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเรื่องสุขภาพ  คือ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ  ต้านการอักเสบ อันเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำคังเก้น และค่า ORP(-) ซึ่งจะสูญเสียคุณสมบัตินี้ภายใน 2 วัน     ส่วนคุณสมบัติด้านพีเอชที่เป็นด่างและกลุ่มโมเลกุลเล็ก จะอยู่ได้นานกว่า คือประมาณ 7 วัน   ดังนั้น  จึงควรกดดื่มสดๆดีที่สุด   แต่หากจำเป็นต้องใส่กระติกไปดื่มนอกบ้าน  ก็ควรดื่มให้หมดภายใน 2 วัน

Rich Message (1)

อาการซ่านพิษ

      บางครั้งจะพบว่า  ผู้ที่ดื่มน้ำคังเก้นบางคนมีอาการ “Healing Crisis” หรือที่เรียกว่า อาการดีท๊อกซ์ หรือ ซ่านพิษ     ซึ่งเกิดจากร่างกายขับสารพิษ และของเสียที่เป็นกรดที่สะสมอยู่ในเซลล์ออกมา     ตัวอย่างอาการซ่านพิษที่เกิดขึ้น  เช่น ปวดศีรษะ, ผื่นคัน, ท้องเสีย, ไอ เป็นต้น    หากผู้ใดเกิดอาการ Healing Crisis นี้  ให้ลดปริมาณน้ำคังเก้นที่ดื่มลงครึ่งหนึ่ง หรือเหลือ 1 ใน 4  จนกระทั่งอาการ Healing Crisis หายไป  แล้วจึงดื่มน้ำคังเก้นในปริมาณเท่าเดิม     ไม่แนะนำให้หยุดดื่มน้ำคังเก้น ในกรณีที่เกิด Healing Crisis  เพราะการหยุดดื่มทันทีอาจมีผลต่อร่างกาย     วิธีที่ดีที่สุดคือ  ให้ดื่มต่อไปแต่ลดปริมาณลงมา   ถ้าอาการไม่ดีขึ้น  แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

      ผู้ที่เริ่มต้นดื่มน้ำคังเก้นเป็นครั้งแรก  ควรเริ่มจากพีเอช 8.5   1 อาทิตย์ แล้วเพิ่มเป็น 9.0   1 อาทิตย์  แล้วจึงดื่มที่ระดับพีเอช 9.5 ต่อเนื่องไป

1. ใช้เป็นน้ำดื่ม

2. เพื่อป้องกันการเมาค้าง (ควรดื่มก่อนเข้านอน)

3. ใช้ชงชาเขียว, กาแฟ และชาอังกฤษ เพื่อให้ได้รสชาติที่นุ่มนวลอย่างแท้จริง และสีที่ดีขึ้น

ดื่มน้ำคังเก้นให้เพียงพอในแต่ละวัน และควรดื่มสดๆให้มากที่สุด  เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ดื่มน้ำคังเก้น 2-3 แก้ว เพื่อลดอาการเมาค้าง

ชาเขียว : ป้องกันแทนนินในชา และชงชาให้มีสีที่เข้มข้น  กำจัดรสขมหลังการดื่ม ที่พบในชาทั่วไป   ชามีรสชาติอร่อย แม้ดื่มแบบเย็น

กาแฟ : ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและสี ในขณะที่ยังคงรักษารสชาติตามธรรมชาติของกาแฟ   ได้รับรสชาติที่เข้มข้นครบถ้วน แม้เมื่อใช้เมล็ดกาแฟเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติ

ชาอังกฤษ : สำหรับรสชาติที่นุ่มนวลและสีที่เข้มข้น

4. เติมน้ำคังเก้นในวิสกี้ เพื่อรสชาติที่ละมุน และนุ่มนวลกว่าและยังสามารถทำน้ำแข็งจาก น้ำคังเก้นด้วย

5. เมื่อเตรียมน้ำซุป น้ำคังเก้นจะดึงเอารสชาติของน้ำซุปออกมา จึงใช้เครื่องปรุงรสเพียงเล็กน้อย

6. เติมในเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ

วิสกี้เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีความเป็นกรดเข้มข้นสูง  แต่หากเจือจางด้วยน้ำคังเก้น จะช่วยป้องกันการเมาค้าง

เตรียมซุปแสนอร่อยด้วยน้ำคังเก้น  คุณสมบัติทำละลายของน้ำคังเก้น จะดึงเอารสชาติตามธรรมชาติของส่วนประกอบออกมา

ยังคงรักษารสชาติที่ละเอียดอ่อนของซอสถั่วเหลือง และซอสปรุงรสต่างๆ โดยลดปริมาณลง 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 4 ของปริมาณปกติ  โดยเจือจางด้วยน้ำคังเก้น

7. ใช้ลวกผัก เพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหาร

8. ใช้แช่ตับและเนื้อสัตว์

9. อาหารต้ม

ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติของผักต่างๆ และรักษาสีสดใสของผักเหล่านี้ได้ เช่น หัวหอมใหญ่, หน่อไม้, ผักโขม, ถั่วฝักยาว, บร็อคโคลี่ ฯลฯ โดยการลวก

แช่ตับ, เนื้อแกะ และเนื้ออื่นๆที่มีกลิ่นแรงไว้ 20-30 นาที  จะช่วยดึงเลือดออกไปจนหมด และลดกลิ่นแรงเหล่านั้นได้

รสชาติตามธรรมชาติของส่วนประกอบต่างๆจะถูกดึงออกมา และยังทำให้การปรุงอาหารนี้มีรสชาติที่กลมกล่อม   อย่าลืมลดปริมาณเครื่องปรุงรส เนื่องจากควรใช้เครื่องปรุงรสที่น้อยลง เมื่อใช้น้ำคังเก้น

10. เป็นน้ำดื่มของสัตว์ และสัตว์เลี้ยง

11. สำหรับการย้อมสี

12. เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี

สุขภาพของสัตว์เลี้ยงจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   กลิ่นตัวอันไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยงจะลดลง  รวมถึงกลิ่นอุจจาระและปัสสาวะ

ดีเยี่ยมสำหรับการย้อมผ้า รวมถึงงานฝีมืออื่นๆ   คุณจะหลงรักสีอันสดใสที่ได้รับเมื่อใช้น้ำคังเก้น

ด้วยการดื่มน้ำคังเก้นอย่างต่อเนื่อง  สุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ช่วยบำรุงสุขภาพของน้ำคังเก้น   ข้อสำคัญ ต้องดื่มให้ได้ปริมาณที่เพียงพอและสดๆที่สุดเท่าที่จะทำได้