Advanced research on the health benefits of reduced water

Sanetaka Shirahata*,Takeki Hamasaki and Kiichiro Teruya
Department of Bioscience and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Kyushu University, 6-10-1   Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan
(Tel.: D81 92 642 3045; fax: D81 92 642 3052; e-mail: sirahata@grt.kyushu-u.ac.jp)
      ในญี่ปุ่น  งานวิจัยเกี่ยวกับ functional water  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง reduced water   กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว     reduced water สามารถกำจัดอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species) ในเซลล์เพาะเลี้ยงได้     คาดว่า reduced water จะมีผลในเชิงป้องกันและเชิงบวกต่อโรคที่เกิดจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidative stress-related diseases)  เช่น โรคเบาหวาน, มะเร็ง, หลอดเลือดอุดตัน, โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และผลข้างเคียงจากการฟอกเลือด     
      เชื่อว่า ตัวที่ออกฤทธิ์ ใน reduced water คือ ไฮโดรเจน (อะตอมและโมเลกุล), อนุภาคนาโนของแร่ธาตุ (mineral nanoparticles) และ mineral nanoparticle hydrides
 

บทนำ : reduced water จากการแยกประจุน้ำโดยกระแสไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ

      ในสายงานวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี     น้ำเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญในการปรุงรสอาหาร, ความหนืด และการถนอมอาหาร      ปัจจุบัน การวิจัยเกี่ยวกับอาหารเสริมกำลังเป็นที่นิยม แต่ในเรื่องน้ำ   ยังไม่เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า  น้ำนั้นมีบทบาทหน้าที่ทางสรีรวิทยา และมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา (Shirahata, 2002,2004)     
      ในทศวรรษที่ผ่านมา  การลดลงของคุณภาพน้ำประปาเนื่องจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมโลกได้กลายเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญ      มลพิษทางอากาศส่งผลต่อน้ำในดิน, แม่น้ำและผลผลิตจากฟาร์มโดยฝนกรด     สารเคมีในน้ำที่มีการปนเปื้อน เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ในรกของหญิงตั้งครรภ์ และสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆในทารกแรกเกิด (Obolenskaya et al., 2010)      ร่างกายมนุษย์มีน้ำประมาณ 60 – 80%      ฟังก์ชั่นของน้ำในร่างกาย  ถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้
 
  1. โมเลกุลของน้ำเอง : น้ำที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย มีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ และการพัฒนาและการทำงานของอวัยวะต่างๆ (Hirokawa, ทานากะ, โอคาดะ, และทาเคดะ, 2006; Hove et al., 2003)     ไฮเดรชั่น และการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement คือ การเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบ) ของน้ำ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่ของโปรตีน (Iwaki, Iwane, Shimokawa, Cooke, & Yanagida, 2009)
  2. อะตอมและโมเลกุลที่ได้มาจากโมเลกุลของน้ำ : เช่น โปรตอน (H+), ไฮโดรเจนอะตอม (active hydrogen [H]), ไฮโดรเจน แอนไอออน (H-), โมเลกุลไฮโดรเจน (H2), โมเลกุลออกซิเจน (O2) และอนุมูลอิสระ (ROS)
  3. โมเลกุลที่ละลายในน้ำ : เช่น ไอออนของแร่ธาตุ (mineral ions), อนุภาคนาโนของแร่ธาตุ (mineral nanoparticles), สารประกอบอินทรีย์และอนินทรี และก๊าซ
 
      Functional water คือน้ำที่ถูกกระตุ้น  ซึ่งแสดงคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง      มีวิธีการกระตุ้นน้ำมากมายหลายวิธี  เช่น elec-trolysis, การผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, การฉายรังสีแสง (light irradiation), การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonication), การเติมด้วยก๊าซ (bubbling with gases), strong water flow and collision และการบำบัดน้ำด้วยแร่ธาตุบางชนิดหรือหิน      Functional water ถูกกำหนดโดย The Functional Water Association ของญี่ปุ่น  ว่าเป็นน้ำที่ทั้งการบำบัดและหน้าที่ของน้ำ  สามารถแสดงให้เห็นได้ในทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์         

      ในบรรดา functional waters นั้น   น้ำอิเล็กโทรไลซ์ ถูกตรวจสอบมากที่สุด     Electrochemically reduced Water (ERW) ถูกผลิตขึ้นใกล้ขั้วแคโทด (ขั้วลบ)  และ electrochemically Oxidized Water (EOW) ถูกผลิตขึ้นใกล้ขั้ว anode (ขั้วบวก)      ซึ่งการดื่ม ERW มีประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่กล่าวไว้      EOW เรียกอีกอย่างว่า  น้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดกรด (electrolyzed acidic water)  และเป็น functional water ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีกรดไฮโปคลอรัส, ก๊าซคลอรีนและโอโซน (Bari, Sabina, Isobe, Uemura และ Isshiki, 2003)  

      การดื่ม ERW (pH 8 – 10) เพื่อสุขภาพ เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น      ERW ยังมีชื่อเรียกอีกว่า alkaline electrolyzed water (AEW), alkali-ionic water, alkaline cathodic water และ alkaline ionized water (AIW)  ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำ      ERW มี pH เป็นด่าง, มีโมเลกุลของไฮโดรเจนเป็นจำนวนมาก และมีค่า oxidation reduction potential (ORP) เป็นลบ  และมีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุมูลอิสระ (รีแอกทีฟออกซิเจนสปีชีส์ – ROS) (Shirahata et al., 2007)     

      การวิจัยเรื่อง ERW เริ่มขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1931   และการประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1954      ในปี 1960 ERW ถูกนำไปใช้กับการดูแลทางการแพทย์ ในฐานะที่เป็นน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ     และในปี 1966 กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่นรับรองว่า   ERW มีประสิทธิภาพในการใช้ในโรคร่วงเรื้อรัง, อาหารไม่ย่อย, กระบวนการหมักย่อยในทางเดินอาหารผิดปกติ และ ภาวะการหลั่งกรดที่มากเกิน (hyperacidity)     

      ในปี ค.ศ. 1994   เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ในสังคม  the Functional Water Foundation จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น      Hayakawa (1999) รายงานว่า  หนูที่ได้รับน้ำอัลคาไลอิออนิกเป็นเวลา 8 สัปดาห์  พบว่า มีปริมาณของกรดไขมันชนิดสายสั้น (short chain fatty acids) ในไส้ติ่ง ต่ำกว่าในหนูกลุ่มควบคุม      อย่างไรก็ตาม  น้ำอัลคาไลอิออนิคไม่ส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียในลำไส้     หนูที่ดื่ม ERW ที่ pH 10 นั้นมีค่า ORP ลบ ในลำไส้มากกว่าหนูกลุ่มควบคุม     

      การศึกษาแบบ doubleblind placebo-controlled study เพื่อดูประสิทธิภาพของ Alkaline ionized water (AIW)  ได้ถูกทำขึ้นโดยใช้อาสาสมัครที่มีอาการทางทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน, อึดอัดท้อง, ท้องอืด, ท้องร่วงเรื้อรัง และอาการท้องผูก   โดยทำในระหว่างมกราคม 1996 ถึง มกราคม 1999

      น้ำที่ใช้เป็นตัวควบคุม คือ น้ำบริสุทธิ์ที่ได้จากน้ำประปาโดยกรองผ่าน activated charcoal filter    หลังจากนั้นผ่านกระบวนการอิเล็คโทรไลซิส  ได้เป็น alkali-ionized water (AIW)     จำนวนผู้ป่วยในกลุ่ม AIW มี 84 คน  และ 79 คนในกลุ่มที่ใช้น้ำบริสุทธิ์     ผู้ป่วยได้ดื่ม AIW อย่างน้อย 0.5 ลิตร/วัน ที่ pH 9.5   หรือน้ำบริสุทธิ์  เป็นเวลา 2 สัปดาห์     ผลการวิจัยพบว่า AIW ทำให้อาการต่างๆดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ      โดยเฉพาะในคนที่มีอาการท้องเสียเรื้อรังที่ดื่ม AIW   พบว่ามีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (94.1%)   เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มน้ำบริสุทธิ์ (64.7%) (Tashiro, Kitahora, Fujiyama, & Banba, 2000)     

      ต่อมา The Japanese Society for Functional Water ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2001 และทำการศึกษาเชิงรุกเกี่ยวกับ functional watersหลากหลายชนิด   รวมถึง ERW ด้วย  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน    

กลไกการออกฤทธิ์ของ Reduced Water ซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนและอนุภาคนาโนของแร่ธาตุในฐานะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการยอมรับ

         จากข้อมูลทางคลินิกชี้ให้เห็นว่า ERW มีส่วนช่วยให้โรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากออกซิเจน (oxygen stress-related diseases) มีอาการดีขึ้น (Hayashi & Kawamura, 2002)       ผู้เขียนรายงานว่า ERW กำจัด ROS และยับยั้งความเสียหายของ DNA ที่เกิดจาก ROS ในหลอดทดลอง (Shirahata et al., 1997)        อิเล็กโทรดที่ผลิตจากไทเทเนียมเคลือบด้วยแพลตตินัม  มักจะใช้ในอุปกรณ์การผลิต ERW เชิงพาณิชย์       ที่แผ่นทองคำขาวด้านแคโทด   จะมีการสร้างอะตอมไฮโดรเจน (active hydrogen) และโมเลกุลไฮโดรเจนขึ้น       รวมถึงอนุภาคนาโนของแร่ธาตุ  และ mineral nanoparticle hydrides ก็เกิดขึ้นเช่นกัน
          reduced waters ตามธรรมชาติ (Natural reduced waters – NRWs) เช่น น้ำจาก Hita Tenryosui ในญี่ปุ่น และน้ำจาก Nordenau ในประเทศเยอรมนี   ก็มีคุณสมบัติ ROS-scavenging เช่นเดียวกัน (Li et al., 2002)      

ฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานของ reduced water

      จากการสำรวจด้านสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติในปี 2007    มีผู้ป่วย 22.1 ล้าน  ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในหกของประชากรทั้งหมด  เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคเบาหวานในญี่ปุ่น

      โรคเบาหวานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ : เบาหวานชนิดที่ 1 ต้องพึ่งอินซูลิน และเบาหวานประเภทที่ 2 ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน

      เบาหวานชนิดที่ 1 มีสาเหตุมาจากการขาดอินซูลิน  เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจาก oxidative damage ของเบต้าเซลล์ของตับอ่อนซึ่งถูกโจมตีโดยเซลล์ภูมิคุ้มกัน      เบาหวานชนิดที่ 2 ก็มีความเกี่ยวข้องกับการเกิด oxidative damage ของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมัน เนื่องจากความเครียด, hyperphagia (การกินมากเกินไปเรื้อรัง) และขาดการออกกำลังกาย
      ERW, น้ำจาก Hita Tenryosui และน้ำจาก Nordenau
แสดงประสิทธิภาพในการกำจัด ROS ภายในเซลล์ในตับอ่อนหนูแฮมสเตอร์ (b cell line HIT-T15 cells) และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการหลั่งของอินซูลินได้อย่างน่าทึ่ง      oxidative damage ที่เกิดจาก alloxan ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1   ถูกระงับโดย ERW และ NRW ในเซลล์ และในหนูทดลองที่ถูกทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 1 ด้วย alloxan (Li et al., 2002, 2005, 2010, 2011)
      ERW, น้ำจาก Hita Tenryosui และน้ำจาก Nordenau  สามารถกำจัด ROS ในเซลล์หนู L6 myotube และเพิ่มการดูดซึมของน้ำตาล (Oda et al., 1999)      น้ำจาก Nordenau และน้ำจาก Hita Tenryosui ส่งเสริมการเกิด phosphorylation ของอินซูลินรีเซ็บเตอร์  ผ่านการยับยั้งการทำงานของ tyrosine protein
phosphatase   ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไวต่อรีดอกซ์   และกระตุ้นการทำงานของ PI3 kinase และ Akt    รวมทั้งส่งเสริมการเกิด translocation of the sugar transport carrier GLUT4 ไปยังเซลล์เมมเบรนเพื่อส่งเสริมการดูดซึมน้ำตาล (Shirahata et al.,2001, 2007)      น้ำเหล่านี้ยังช่วยลด sugar tolerance damage ในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (Gadek & ชิราฮาตะ, 2002; Osada et al., 2010)                   ERW ที่ผลิตจากน้ำประปา  ช่วยให้อาการของหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวาน มีอาการดีขึ้น (Jin et al., 2006; Kim, Jung, Uhm, Leem, & Kim, 2007; Kim & Kim, 2006)               

      มีรายงานว่า 45% ของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 จำนวน 411 คน (อายุเฉลี่ย 71.5 ปี) ที่ดื่มน้ำจาก Nordenau 2 ลิตร/วัน   มีระดับน้ำตาลในเลือดและระดับ HbA1c ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ   หลังจากดื่มน้ำนี้เป็นเวลา 6 วัน      และมีระดับลดลงอีกหลังจากดื่มต่อเนื่องในระยะยาว     

      นอกจากนี้  ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด, ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ (LDL) และระดับ creatinine ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
และระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง (HDL) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ      การดื่มน้ำนี้เป็นเวลานานส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้น เพิ่มมากขึ้น (Gadek, Hamasaki, & Shirahata, 2009; Gadek, Li, & Shirahata, 2006) 

      ในการทดสอบทางคลินิกแบบเปิดที่ดำเนินการที่โรงพยาบาลกลางแห่งแรกในเมืองจี๋หลิน ฉางชุนในประเทศจีน     ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 65 คน และผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง 50 คน   ดื่มน้ำจาก Hita Tenryosui 2 ลิตรต่อวันเป็นเวลา 2 เดือน     ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ใน 89% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้  ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด ของ 92% ของผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (Osada et al., 2010)   
      ยิ่งไปกว่านั้น  มีการทดลองแบบ double-blind random clinical
trial ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 จำนวน 29 คน ที่โรงพยาบาลฟุกุโอกะโทคุไซยุไค   เมืองฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น
ระดับ 8-OH dG (เป็นเครื่องหมายของการเกิดออกซิเดชันภายใน) ในปัสสาวะของผู้ป่วยที่ดื่มน้ำจาก Hita Tenryosui 1 ลิตรต่อวัน
เป็นเวลา 6 เดือน  ลดลงอย่างมาก (Matsubayashi Hisamoto, Murao, & Hara, 2008)      นอกจากนี้  ในการทดลองทางคลินิกแบบ double-blind กับผู้ป่วย 100 คน  โดยดำเนินการที่มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2008 ถึงกันยายน 2009    โดยให้ดื่มน้ำจาก Hita Tenryosui 2 ลิตร/วัน     พบว่า  มีผลต่อต้านกลุ่มอาการ metabolic syndrome เช่น starved blood sugar levels, 
ความดันเลือด, โคเลสเตอรอลรวม, LDL โคเลสเตอรอล, GOT, g-GTP และระดับไตรกลีเซอไรด์, ดัชนีภาวะหลอดเลือด  และระดับกรดยูริค  ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ   และมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของระดับ leptin   รวมถึง ท้องผูกมีอาการดีขึ้น (Higashikawa,
Kuriya, Noda, & Sugiyama, 2009)   

       บทบาทหน้าที่ทางสรีรวิทยาอื่น ๆ ของ Reduced Water

         การยืดอายุขัยของไส้เดือนฝอย

         ทฤษฎีล่าสุดเกี่ยวกับความชรา  พบว่า  การมีระดับ ROS ที่พอเหมาะในสิ่งมีชีวิต  จะช่วยยืดอายุขัยของสิ่งมีชีวิตได้      และการมีระดับ ROS ทั้งที่ไม่เพียงพอและมากเกินไป  จะทำให้อายุขัยเราสั้นลง       เราได้รับรายงานว่า ERW ช่วยยืดอายุไส้เดือนฝอย (Caenorhabditis elegans) อย่างมีนัยสำคัญ  โดยการกำจัด ROS ในไส้เดือนฝอย (Yan et al., 2010)   

         ผลในการต้านมะเร็ง

        ERW ทำให้ telomere สั้นลงในเซลล์มะเร็ง (Shirahata et al., 1999)       ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ของเนื้องอก  โดยการกำจัด ROS ภายในเซลล์  และยับยั้งการแสดงออกของยีน และการหลั่งของ vascular endothelial growth factor (Ye et al., 2008)       ERW ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งและจุลินทรีย์ (Hamasaki et al., 2005; Komatsu et al., 2001) และทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมนุษย์ HL60   พร้อมกับมีการสร้างกลูตาไธโอนในเซลล์เพิ่มขึ้น (Tsai, Hsu, Chen, Ho, & Lu, 2009)       ERW ทำให้เซลล์ K562 กลายเป็น megakaryocytes (Komatsu และคณะ, 2003)

         ผลในการต้านภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Anti-arteriosclerosis effects)

        ERW ยับยั้งการเกิด Cu2þ-catalyzed oxidation ของ LDL ของมนุษย์   และยับยั้งระดับไตรกลีเซอไรด์ในหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง (Abe et al., 2010)       น้ำที่เติมไฮโดรเจนก็มีประสิทธิภาพในการยับยั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งด้วย

         ผลในการต้านความเสื่อมของระบบประสาท (Anti-neurodegenerative effects)

        ERW ยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทจาก oxidative stress (Kashiwagi และคณะ, 2005)       น้ำที่เติมไฮโดรเจนก็แสดงให้เห็นถึงผลในการต่อต้านความเสื่อมของระบบประสาทแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

         การใช้  ERW ในการฟอกไต

        ปัจจุบัน  มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในการประยุกต์ใช้ ERW กับการฟอกเลือด   เพื่อสร้างแนวทางวิธีใหม่ในการฟอกเลือดโดยใช้ ERW (Huang, Yang, Lee, & Chien, 2003; Huang et al., 2006, 2010; Nakayama et al., 2007, 2009, 2010; Zhu et al., 2011)     

         การยับยั้งผลข้างเคียงของยาต้านมะเร็ง

        น้ำที่เติมไฮโดรเจนสามารถยับยั้งผลข้างเคียงของยาต้านมะเร็งได้

         

         การแทรกซึมของน้ำผ่านทาง Aquaporin 

        Kitagawa, Liu และ Ding (2011) รายงานว่า   ตัวทำละลายอินทรีย์ และส่วนประกอบพิเศษบางอย่างที่สกัดได้จากน้ำ Hita Tenryosui กระตุ้นการทำงานของ aquaporin ในการทำให้น้ำเข้าสู่เซลล์       ส่วนประกอบดังกล่าว  ที่เคลื่อนที่ผ่าน aquaporin   เชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์   ซึ่งจะช่วยในการป้องกันและ / หรือการรักษาโรคเรื้อรังบางอย่าง     

 

         ผลในด้านอื่นๆ

       Naito และคณะ (2002) รายงานว่า   การดื่มน้ำอัลคาไลน์อิเล็กโทรไลต์ (AEW) ต่อเนื่องในระยะยาว   ช่วยยับยั้งการบาดเจ็บของเยื่อเมือกในกระเพาะที่เกิดจากแอสไพรินในหนู       น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มีไฮโดรเจนสูง   ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า    มีความปลอดภัยต่อการเกิดการกลายพันธุ์, ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม  และมีความปลอดภัยในการดื่มระยะยาว (Saitoh, Harata, Mizuhashi, Nakajima, & Miwa, 2010)

         ERW แสดงผลในการปกป้องตับจากการถูกทำลายโดย CCl4 ในหนู (Tsai et al., 2009)       น้ำอัลคาไลน์ที่แตกตัวเป็นไอออน (AIW) ช่วยลดภาวะของ metabolic acidosis ในสัตว์ทดลอง (Abo-Enein, Gheith, Barakat, Nour, & Sharaf, 2009)       ERW ยังมีผลป้องกันอาการเมาค้างด้วย (Park et al., 2009)       ซิลิกาไฮไดรด์ ที่พบในน้ำจากหมู่บ้าน Hunza ในปากีสถาน  พบว่าช่วยระงับการเกิดพิษต่อตับจากคาร์บอนเตตระคลอไรด์ในหนู (Tsu et al., 2010)
         ปัจจุบัน   มีการตีพิมพ์เอกสารการศึกษาจำนวนมาก  เกี่ยวกับผลของโมเลกุลไฮโดรเจนที่มีอยู่ใน ERW ในการยับยั้งโรคที่เกี่ยวกับความเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress-related diseases)