เครื่องของบริษัทอีนาจิคทุกรุ่น  มีช่องให้คุณเติมน้ำเกลือ  เพื่อเป็นการเพิ่มการนำไฟฟ้าของน้ำ         เมื่อผ่านกระบวนการอิเล็คโทรไลซิสภายในเครื่อง   จะได้น้ำ 2 ชนิดเกิดขึ้น  คือ น้ำสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 (ผลิตที่ขั้วบวก) และ น้ำสตรองคังเก้น พีเอช 11.5 (ผลิตที่ขั้วลบ)    ซึ่งจะมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เจือจาง   มีค่า pH ประมาณ 11.5 และค่า ORP ติดลบที่ -750 ถึง -900 mV เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนที่ละลายอยู่

        น้ำสตรองคังเก้น พีเอช 11.5นี้  เหมาะสำหรับใช้สำหรับทำความสะอาด,  การชำระล้าง, การเช็ดคราบไขมัน  สามารถทำให้น้ำมันแตกตัวได้อย่างง่ายดาย (emulsify oils)      ใช้ในการซักผ้า    มีความสามารถในการกำจัดศัตรูพืชออกจากผัก ผลไม้ โดยการแช่ผักในน้ำนี้เป็นเวลา 10-30 นาที