บริษัทอีนาจิค เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการผลิต Water Ionizers มากว่า 40 ปี โดยได้จำหน่ายเครื่อง LeveLuk หลายแสนเครื่องไปทั่วโลก บริษัทอีนาจิค ได้ผสมผสานเทคโนโลยี และนวัตกรรมไฮเทค กับความสามารถ และความเชี่ยวชาญของช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่น ได้เป็นเครื่องผลิตน้ำคังเก้น ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ ....

Tech Talk #1 Plate Construction เทคโนโลยีการสร้างแผ่นเพลต

คำอธิบายและการเปรียบเทียบแผ่นเพลตของเครื่องผลิตน้ำไอออนไนซ์

หากพูดถึงเรื่องคุณภาพ และประสิทธิภาพของน้ำที่ผลิตจากเครื่อง Water Ionizer นั้น หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างแผ่นเพลตอิเล็คโทรด

เครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ทุกยี่ห้อ  ควรใช้แผ่นเพลตที่ทำจากไทเทเนียมเคลือบด้วยแพลตทินั่ม  ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาอีเล็คโทรไลซิสที่ปลอดภัย   อย่าใช้เครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ที่ใช้แผ่นเพลตที่ทำจากวัสดุอื่น   หากโฆษณาระบุว่า "แผ่นเพลตทำจากทองคำ"    ปัญหาของทองคำคือ

1) เป็นโลหะที่ไม่แข็งแรงทนทาน
2) ไม่มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาไอออไนเซชันเท่ากับแพลตทินั่ม
         นอกจากนี้ หากมีข้อความว่า “โลหะผสม (alloy)” ชนิดใดก็ตาม อย่าใช้เป็นอันขาด ความปลอดภัย และความเสถียรของเครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์นั้น ขึ้นอยู่กับแผ่นเพลต (และปัจจัยอื่น ๆอีก) และอย่าใช้เครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ที่แผ่นเพลตทำจาก “โลหะผสมแพลตทินั่ม – ไททาเนียม (platinum-titanium alloys)” คำว่า โลหะผสม หมายความว่า โลหะที่ผสมกับโลหะอื่น อย่าใช้เครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ที่แผ่นเพลตทำจากโลหะผสม น้ำที่คุณดื่มไหลผ่านแผ่นเพลตเหล่านี้เป็นเวลาหลายปี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า โลหะที่ใช้เป็นไททาเนียมบริสุทธิ์เคลือบด้วยแพลตทินั่มบริสุทธิ์ … ทั้งเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

         ทำไมต้องเป็นไทเทเนียม? เพราะไทเทเนียมมีความปลอดภัย, แข็งแรง และความสามารถในการต้านทานการสึกกร่อน การใช้ไทเทเนียม ช่วยให้ได้แผ่นเพลตที่แข็งแรงทนทาน และทนต่อการสึกกร่อนโดยมีมวลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [แผ่นบาง แต่แข็งแรงมาก] ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทางการแพทย์จึงใช้ไททาเนียมในการเปลี่ยนกระดูกและข้อเทียม ไททาเนียมยังใช้ในกระสวยอวกาศอีกด้วย ไม่มีโลหะอื่นใดดีไปกว่าไททาเนียมสำหรับใช้ผลิตแผ่นเพลตของเครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์   อย่าเลือกเครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ที่ใช้แผ่นเพลตจาก ไททาเนียมอัลลอยด์
         ทำไมต้องเป็นแพลตตินั่ม? โลหะทุกชนิด รวมทั้ง ทองคำ ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพในการทำให้น้ำแตกตัวเป็นไอออน (ionizing water) พบว่า แพลตตินั่ม มีประสิทธิภาพมากกว่าโลหะอื่น ๆ ทั้งหมด ในด้านความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาอิเล็คโทรไลซิส [เร่งความเร็ว] มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสในเครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ เพื่อให้ผลิตน้ำไอออไนซ์ได้ “ทันที” เครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์บางยี่ห้อ ต้องใช้เวลาถึง 20 นาทีหรือมากกว่านั้น กว่าจะผลิตน้ำไอออไนซ์ได้ และเครื่องเหล่านี้ก็จะทำงานได้ไม่ดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแพลตตินั่ม โมเลกุลของน้ำ จำเป็นต้องสัมผัสกับแพลตตินั่ม เพื่อให้กระบวนการไอออไนเซชันของน้ำทำงานได้ดีที่สุด
กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านไปที่แผ่นเพลตเหล่านี้ ซึ่งทำให้เกิดขั้วไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าเหล่านี้แยกน้ำออกเป็นสองท่อ ท่อหนึ่งมีน้ำประจุไฟฟ้าบวก และอีกท่อหนึ่งมีน้ำประจุเป็นลบ
         ในระหว่างกระบวนการไอออไนเซชันของน้ำ โมเลกุลของน้ำจะแตกตัวเป็นไอออน ไอออนเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกหรือลบ OH- ไอออน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และทำให้น้ำมีพีเอชเป็นด่าง (> 7) จะออกมาทางท่อน้ำอัลคาไลน์ ซึ่งมีประจุลบ H + ไอออน ซึ่งทำให้น้ำมีพีเอชเป็นกรด (< 7) จะออกมาอีกทางท่อหนึ่ง ซึ่งน้ำจะมีพีเอชเป็นกรด และมีประจุบวก

         โครงสร้างและจำนวนของแผ่นเพลต
         การอ้างว่ามีแผ่นเพลตขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนแผ่นเพลตมาก ไม่ได้แปลว่า จะเกิดกระบวนการไอออไนเซชั่นได้ดีกว่า เพราะต้องดูด้วยว่าวัสดุที่ใช้ทำแผ่นเพลตนั้น เป็นวัสดุประเภทใด และพิจารณาถึงรูปทรงและการออกแบบของแผ่นเพลตด้วย
“การใช้แพลตตินั่มบริสุทธิ์ [ไม่ใช่โลหะผสม] จะทำให้เกิดกระบวนการไอออนไนเซชั่นของน้ำได้ดี แพลตตินั่ม มีประสิทธิภาพเหนือโลหะทุกชนิด ในการเร่งกระบวนการไอออไนเซชั่นตราบเท่าที่น้ำสัมผัสกับมัน”
         ดังนั้น การทำความสะอาดแผ่นเพลต จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดกระบวนการไอออไนเซชั่นของน้ำที่ดีที่สุด แต่การทำความสะอาดแผ่นเพลตแบบอัตโนมัติจากเครื่องอย่างเดียวไม่พอ จะต้องมีการทำความสะอาดแผ่นเพลต (ล้างเครื่อง) โดยผู้ใช้ทำเองด้วย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า แพลตตินั่ม จะสามารถสัมผัสกับน้ำโดยตรงได้ดีขึ้น และมีความสม่ำเสมอมากขึ้น และจะช่วยรักษาอายุการใช้งานของเครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ด้วย
         รูปทรงและการออกแบบของแผ่นเพลตของเครื่องผลิตน้ำไอออไนซ์ ส่งผลต่อความสามารถในการไอออนไนซ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง Water Ionizers ในปัจจุบัน  มีการใช้แผ่นเพลตทั้งหมด 3 ชนิด:

  • solid

  • mesh

  • slotted
         แผ่นเพลตชนิด Solid มีความแข็งแรงทนทานที่สุด และมีอายุการใช้งานนานสุด; และยังเป็นชนิดที่มีต้นทุนราคาแพงสุดด้วย  ดังนั้น  จึงมักจะถูกใช้ในเครื่อง water ionizers ที่คุณภาพสูงสุดเท่านั้น     ในการเกิดปฏิกิริยา ionization นั้น   การทำให้น้ำสัมผัสกับแผ่นเพลต เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึง     แผ่นเพลตชนิด solid มีพื้นที่ผิวมากที่สุด ที่จะทำให้น้ำสัมผัสกับแผ่นเพลต อยู่ตลอดเวลา

         นอกจากนี้ แผ่นเพลตชนิด solid ยังทำให้แคลเซียมเกาะแผ่นเพลตน้อยสุดอีกด้วย  เนื่องจากเป็นแผ่นเพลตที่เรียบ    แต่ถ้าหากเกิดแคลเซียมเริ่มมาเกาะแผ่นเพลต   มันก็จะถูกล้างออกได้โดยง่ายดาย  ด้วยระบบการล้างเครื่องอัตโนมัติ หรือการล้างเครื่องแบบ E-Cleaning

         แต่หากเป็นแผ่นเพลตชนิด mesh หรือ slotted   แคลเซียมจะไปเกาะตามช่อง ตามรู ของแผ่นเพลตได้อย่างรวดเร็ว และทำความสะอาดยาก

         ดังนั้น แผ่นเพลตชนิด Solid จึงเป็นชนิดที่ดีกว่า และเป็นชนิดที่  Enagic เลือกใช้ในทุกๆเครื่องของ LeveLuk

water ionizer plates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tech Talk # 2 Flow Rate อัตราการไหลของน้ำ

         “อัตราการไหลของน้ำ” (Flow Rate) หมายถึง อัตราความเร็วที่น้ำไหลผ่านเครื่องคังเก้น ซึ่งมีความสำคัญทีเดียว ในการที่จะได้น้ำคังเก้นที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี

         เครื่องของ Enagic จะแตกต่างจาก Water Ionizers ทั่วไปในท้องตลาด ตรงที่ เครื่องคังเก้น ไม่ต้องมีวาวน์ ที่คอยควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ซึ่งเป็นวาวน์ที่จะลดอัตราการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อให้น้ำสัมผัสกับแผ่นเพลตภายในเครื่องได้นานขึ้น

        เราจะพบวาวน์ลักษณะนี้ในเครื่อง Water Ionizer คุณภาพต่ำ ซึ่งมีกำลังไฟต่ำ ไม่เพียงพอที่จะให้เกิดกระบวนการอีเล็คโตรไลซิสของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีวาวน์บังคับให้น้ำไหลช้าลงเพื่อเพิ่มเวลาให้น้ำสัมผัสแผ่นเพลตได้นานขึ้น   แต่คุณสมบัติของน้ำที่ได้จะไม่คงที่ และอยู่ไม่ได้นาน

         สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องของบริษัท Enagic เราแนะนำให้คุณปรับอัตราการไหลของน้ำด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ Kangen Water®. ที่คุณภาพดีที่สุด เราขอแนะนำว่า อย่าเปิดน้ำให้ไหลช้าเกินไป เนื่องจากอาจทำให้น้ำคังเก้นที่ได้มีรสเฝื่อน ถ้าน้ำไหลช้ามาก น้ำอาจมีกลิ่นคาวๆได้

ดังนั้น แต่ละบ้านควรทดสอบหาด้วยตัวเองว่า เปิดน้ำด้วยอัตราความแรงขนาดไหน ที่จะได้น้ำคังเก้น ที่มีรสชาตหวานอร่อยอย่างที่ตัวเองชอบ…

Tech Talk # 3 Machine Cleaning การล้างเครื่อง

การล้างเครื่องเป็นประจำ มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงสุด และยังทำให้เครื่องคังเก้นมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 15 ปี

         ประเด็นสำคัญที่สุดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำน้ำด่าง water ionizer คือ การมีเกลือแร่ โดยเฉพาะแคลเซียมเกาะที่แผ่นเพลต  ซึ่งเกลือแร่พวกนี้ พบอยู่ในน้ำประปาที่นำมาผลิตน้ำคังเก้น    ถ้าน้ำนั้นมีปริมาณเกลือแร่อยู่สูง  เราเรียกว่า  “hard water – น้ำกระด้าง”

         การล้างเครื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญ  ที่จะกำจัดแคลเซียมที่มาเกาะแผ่นเพลตออกไป  โดยการล้างเครื่องมีหลายวิธี  ดังนี้

  1. การล้างเครื่องประจำวัน : โดยเปิดน้ำบิวตี้ 3-5 นาที  ซึ่งจะเป็นการสลับขั้วแผ่นเพลตภายในเครื่องจากลบ เป็นบวก  จากบวกเป็น ลบ   เป็นการผลักแคลเซียมที่เกาะแผ่นเพลตให้หลุดออก    ควรทำทุกวันเป็นประจำ 
  2. การทำ E-Cleaning : โดยใช้ผงล้าง e-cleaner หรือกรดมะนาว (Citric acid)   ควรล้างเป็นประจำทุกเดือน   แต่ถ้าหากน้ำประปาที่ใช้มีความกระด้างมาก (มีเกลือแร่มาก) หรือหากคุณมีการใช้น้ำคังเก้นในปริมาณมาก  ก็ควรจะล้าง E-Cleaning ให้บ่อยขึ้น  คือ ทุกๆ 1-2 อาทิตย์

3. การล้างเครื่องแบบ “deep cleaned” เป็นการล้างปีละ 1-2 ครั้ง  เพื่อให้แผ่นเพลตสะอาดหมดจดเหมือนใหม่

         หากเรามีการดูแลรักษาเครื่องเป็นประจำอย่างดี  เครื่องคังเก้นก็จะผลิตน้ำคังเก้นที่มีคุณภาพสูงสุดให้เราไปตลอด 20 ปี!

Tech Talk # 4 Enhancer Fluid

         มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกำลังถูกแชร์อยู่ในอินเตอร์เน็ท เกี่ยวกับน้ำยา Enhancer ที่ใช้สำหรับทำน้ำ 2.5 pH Strong Acidic Water และ 11.5 pH Strong Kangen Water®. ดังนั้น วันนี้จึงนำข้อเท็จจริงมานำเสนอให้ทุกๆคนทราบค่ะ

         น้ำยา Enhancer ประกอบด้วยน้ำบริสุทธิ์มากกว่า 99% และมีโซเดียม คลอไรด์ (NaCl) หรือ “เกลือแกง” อยู่เล็กน้อย        มีผู้จำหน่าย Water Ionizers บางยี่ห้อ ได้ใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจยาก เพื่อทำให้ผู้บริโภคคิดว่าเป็นสารที่อันตราย

         เกลือที่ใส่ในน้ำยา enhancer นั้น ทำหน้าที่ 2 ประการ คือ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคังเก้นในการเกิดปฏิกิริยา ionization โดยเกลือเป็นตัวเพิ่มการนำไฟฟ้า

2. และในปฏิกิริยา Electrolysis ระหว่างเกลือ และน้ำ ทำให้เกิดสารฟอกขาวในรูปแบบธรรมชาติ

         ในน้ำยา Enhancer ยังมีสารอีกตัวนึงซึ่งมีในปริมาณที่น้อยกว่าเกลือเสียอีก ซึ่งก็คือ sodium hypochlorite ซึ่งก็คือ “คลอรีน”ที่ใช้ใส่ในน้ำประปาเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเอง

         ปริมาณของ sodium hypochlorite ที่ใส่ลงในน้ำประปานั้นประมาณ 0.05% โดยปริมาตร ในน้ำยา enhancer มีเพียง 0.01% โดยปริมาตร ซึ่งก็หมายความว่ามี sodium hypochlorite (คลอรีน) ในน้ำประปา 1 แก้วมากกว่าในน้ำยา enhancer ทั้งขวดเสียอีก

         แต่ก็ยังมีผู้จำหน่าย Water Ionizers บางยี่ห้อพยายามโจมตีว่า น้ำยา enhancer ของบริษัทอีนาจิก เป็นสารอันตราย ซึ่งก็เป็นเพียงเทคนิคที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนั่นเอง

         คลอรีน ที่ใส่ไปจำนวนเล็กน้อยก็เพื่อทำหน้าที่เป็นสารกันเสีย เพื่อในน้ำยา enhancer นั่นเอง

         ขอเรียนให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่า บริษัท อีนาจิก ไม่มีทางที่จะใส่สารอันตรายลงไปแน่นอน การันตีด้วย การเป็นอันดับหนึ่งใน Water Ionizers มาเป็นเวลากว่า 40 ปี และได้รับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่น และได้รับเสนอเป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งที่สถาบัน AACI (American Anti-Cancer Institute) แนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งควรใช้

Tech Talk # 5 Power Supply

         Power Supply คือ หม้อแปลง หรือแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวเครื่อง เครื่อง Leveluk ทุกรุ่น (ยกเว้น Leveluk R) ใช้ power supply ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้มีการผลิตน้ำคังเก้น, น้ำ Strong Kangen และน้ำ Strong Acidic ได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าคุณภาพเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ทีมวิศวกรของอีนาจิก จึงได้สร้าง power supply ที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังมากสุดในอุตสาหกรรมเครื่อง water ionizer นั่นก็คือ powersupply ชนิด “hybrid” (ลูกผสม)

         Power supply ชนิด SMPS (Switch Mode Power Supply) ถุกนำมาใช้ เพื่อให้กระแสไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอ สามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไฟสลับโวลต์สูงให้เป็นแรงดันไฟตรงโวลต์ต่ำได้ ผนวกกับการใช้ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแบบโลหะ-ออกไซด์-สารกึ่งนำ (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) หรือ มอสเฟท (MOSFET) ด้วยการผนึกกำลังของ 2 สิ่งนี้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างสูงสุด, ลดน้ำหนักของตัวเครื่องลง และลดความร้อนจากตัวเครื่องได้

         เหตุผลหนึ่งที่ SMPS ถูกนำมาใช้ก็คือ เพื่อทำให้กระแสไฟฟ้ามีความคงที่สม่ำเสมอในบริเวณหรือย่านที่กระแสไฟฟ้าอาจมีปัญหาไม่คงที่ ในประเทศอเมริกา อาจไม่มีปัญหานี้มากนักเนื่องจาก เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันสำหรับการจ่าย ไฟฟ้าจากผู้ผลิตต่างๆไปยังผู้บริโภคค่อนข้างมีความคงที่สม่ำเสมอ แต่สำหรับในประเทศอื่นๆไม่แน่ ดังนั้น ทีมวิศวกรของบริษัทอีนาจิก จึงได้พัฒนา power supply ให้มีการใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลกได้อย่างไม่มีปัญหา

         เมื่อกระแสไฟฟ้าได้ผ่าน SMPS และ MOSFET แล้ว จะถูกส่งไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (transformer) ตัวเล็กๆ ซึ่งกระแสไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็น linear type of power ทำให้กระแสไฟฟ้ามีความคงที่สม่ำเสมอ จึงสามารถแยกประจุน้ำได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะผลิตน้ำที่ระดับพีเอชใดก็ตาม เราอาจเรียกเทคโนโลยี power supply ที่ทางอีนาจิคพัฒนานี้ได้ว่า เป็น “ลูกผสม” ระหว่าง SMPS และ Post Switch Transformer

         อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ power supply ที่บริษัทอีนาจิกพัฒนาขึ้นมานี้โดดเด่นและแตกต่างก็คือ ขนาดของ heat sink (อุปกร์ที่ช่วยในการระบายความร้อน) โดยมีขนาดเท่ากับตัว power supply และเมื่อพูดถึงอุปกร์ที่ช่วยในการระบายความร้อนแล้ว “ขนาด” เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่ง heat sink มีพื้นที่ผิวที่จะกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการแยกประจุน้ำอย่างต่อเนื่องมากเท่าไร เครื่อง water ionizer นั้นก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น พูดง่ายๆก็คือ มันช่วยไม่ให้เครื่องเกิด overheating ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเครื่องยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาด

         ทำไม power supply แบบนี้จึงไม่ใช้ในรุ่น Leveluk R :

เพราะรุ่น Leveluk R ไม่ต้องการพลังงานไฟฟ้าในระดับสูงเหมือนรุ่นอื่นๆที่ต้องใช้ในการผลิตน้ำ Strong acidic ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ power supply แบบลูกผสมนี้

         สรุป : เครื่อง Leveluk ใช้ power supply ลูกผสมจาก power supply 2 ชนิดที่มีคุณภาพสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ SMPS และ transformers จึงเป็นเครื่อง water ionizer ที่ถูกผลิตมาเพื่อผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม โดย

* ผลิตน้ำได้เป็นระยะเวลานานกว่าอย่างต่อเนื่อง
* สามารถผลิตน้ำ Strong Acidic
* ใช้ power supply วงจรไฟฟ้าเทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดของ 
ญี่ปุ่น
* แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ถูกทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มกระบวนการ 
electrolysis ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
* Heat sink ที่ใช้มีขนาดใหญ่
* ได้รับการรับรอง ISO 13485 สำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์

คุณภาพของน้ำคังเก้นสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

Tech Talk # 6 WQA Certification

               กว่าจะได้รับ WQA Gold Seal Certificate เครื่อง LeveLuk ของ บ.อีนาจิก ต้องผ่านมาตรฐานมากมาย ดังนี้

 

NSF42: Certification 
         หมายถึง แบบจำลองในการผลิตเครื่องทำน้ำดื่มที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จะถูกทดสอบโดยห้องแลปของ Water Quality Association ( WQA เป็นองค์กรที่รับรองความสะอาด และมาตรฐานของไส้กรอง ว่าสามารถกรองน้ำให้สะอาดได้) หรือแลปอื่นๆที่ Water Quality Association ให้การยอมรับ และพบว่ามีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่า หรือเกินมาตรฐาน ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ (ที่มีผลต่อรสชาติ, กลิ่น, สี, ความขุ่น, ความเค็ม, ความกระด้าง และอุณหภูมิของน้ำ นอกจากนี้ วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเครื่องบำบัดน้ำนี้ ต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย และความแข็งแรงทนทานอย่างเข้มงวด โดยใช้มาตรฐานอุสาหกรรม NSF/ANSI-42 
         ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เครื่อง water ionizer ของบริษัทอีนาจิก ได้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งในด้านความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า ทุกๆชิ้นส่วนของตัวเครื่องที่มีการสัมผัสกับน้ำ ตั้งแต่ adapter ไปจนถึงปลายท่อน้ำ จะถูกถอดออกมาทดสอบ โดยมีกรรมวิธีในการทดสอบขั้นนี้ คือ ชิ้นส่วนนั้นจะถูกแช่น้ำนาน 72 ชั่วโมง แล้วนำน้ำนั้นมาตรวจสอบหาสารเคมีที่อาจซึม หรือรั่วออกมาจากชิ้นส่วนนั้น หลังจากนั้น เครื่องจะถูกทดสอบภายใต้ความดัน 150psi แล้วนำมาเสียบปลั๊กใช้งาน เพื่อตรวจสอบความแข็งแรง และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ การทดสอบนี้ เป็นการทดสอบเพื่อดูว่า หากมีกรณี filter อุดตันเกิดขึ้น จะไม่มีสารเคมีใดๆรั่วซึมออกมา หลังจากนั้น เครื่องจะถูกทดสอบโดยแช่ในน้ำที่มีแรงดัน 50 psi เป็นเวลา 1 นาที และนำขึ้นจากน้ำพัก 1 นาที สลับกันไปจนครบ 10,000 ครั้ง เพื่อทดสอบอายุการใช้งานของเครื่องว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันด้วยมาตรฐานตามที่คาดไว้

 

CSA B483.1
         นี่เป็นมาตรฐานของประเทศแคนาดาที่ระบุต้องให้มี เพื่อที่จะจำหน่ายในรัฐ Quebec (ควิเบก) ประเทศแคนาดา โดยมาตรฐานนี้ระบุว่า นอกจากเครื่องจะต้องผ่านมาตรฐาน NSF42 แล้ว ยังต้องผ่านการทดสอบในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องอีกด้วย โดยทดสอบชิ้นส่วน diverter 50,000 รอบ ภายใต้แรงดัน 50 psi โดย diverter จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าต่างๆ (โดยใช้มือ) ทีละ 5 วินาที เว้น 5 วินาที เป็นจำนวน 50,000 ครั้ง เพื่อที่จะผ่านการทดสอบนี้ the diverter จะต้องไม่มีการรั่วซึม หรือต้องใช้แรงเปิดปิดมากขึ้นกว่าเดิม หรือต้องใช้แรงบิดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าตลอดจนจบการทดสอบ

NSF372: Certification for NSF/ANSI 372 (เมื่อก่อน คือ WQA’s Other Recognized Document (ORD), ORD0902)
ถูกจัดทำขึ้นโดย WQA ในการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำสุดสำหรับประเมินปริมาณตะกั่วในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม, วัตถุดิบ และส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ หรือข้อจำกัดอื่นๆที่เกี่ยวกับปริมาณสารตะกั่ว NSF/ANSI 372 ได้รวมเอาทั้งการคำนวณสารตะกั่วตามมาตรฐาน NSF/ANSI 61 – Annex G และวิธีการตรวจสอบที่ตั้งขึ้นโดย California Department of Toxic Substances ใบรับประกัน NSF/ ANSI 372 แสดงถึงการผลิตตามมาตรฐานของ California Health and Safety Code Section 116875 ที่มีคำจำกัดความคำว่า “lead free” (A.K.A. NSF/ANSI 61 – Annex G, AB 1953) และตาม Vermont’s lead in consumer products law, 9 V.S.A., Chapter 63, Subchapter 1C และกฎหมาย, ข้อบังคับ หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่ระบุถึงปริมาณสารตะกั่ว ที่จัดเป็น “lead free” 
         นี่เป็นใบรับรองที่ง่ายที่สุดแล้วที่จะได้รับ แต่กระนั้นก็ตาม เป็นใบรับรองที่สำคัญ เนื่องจากหากไม่มีใบรับรองนี้ จะไม่สามารถขายอุปกรณ์บำบัดน้ำได้ในบางรัฐ รวมถึง California และ Vermont

 

NSF18
         มาตรฐานนี้ มีกฎข้อบังคับสำหรับเครื่องมือที่ใช้สำหรับเตรียมเครื่องดื่ม หรืออาหาร ในปริมาณมาก หรือเพียงบางส่วน กฎข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้, การออกแบบ และก่อสร้าง ของมาตรฐานนี้ อาจถูกนำไปใช้กับชิ้นส่วนที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อประกอบเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเตรียมเครื่องดื่ม หรืออาหารด้วย แต่มาตรฐานนี้ ไม่ได้ใช้กับตู้อาหารเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ, เครื่องกดน้ำแข็ง หรือเครื่องจ่ายนม ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน NSF อื่นๆ
         NSF18 เป็นใบรับประกันใบล่าสุดที่ บริษัทอีนาจิกได้รับ เพื่อการจำหน่ายในรัฐ Washington อย่างไรก็ตาม ใบรับประกันนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ประเภทภัตตาคาร หรือสถานที่อื่นๆที่มีการเสริฟน้ำคังเก้น เนื่องจากเป็นการรับประกันว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้จ่ายเครื่องดื่มและอาหารได้อย่างถูกต้อง การแจกน้ำคังเก้นตามงานเทรดโชว์ต่างๆจึงทำได้อย่างถูกต้องด้วยใบรับประกันใบนี้ ในการที่จะได้รับใบประกาศใบนี้ เครื่องคังเก้นต้องผ่านมาตรฐาน NSF42 และมาตรฐานสุขอนามัย และต้องมีขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ในการรักษามาตรฐานสุขอนามัยไปตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง ต้องผ่านการทดสอบเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และข้อกำหนดในการออกแบบตัวเครื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า อะไรก็ตามที่ไม่ควรเข้าไปอยู่ในตัวเครื่อง จะไม่เข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องจ่ายอาหารจะต้องมีความปลอดภัยในการที่จะบริโภคจากตัวเครื่องไปตลอดอายุการใช้งาน เมื่อมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคู่มือที่ให้ไว้สำหรับผู้ใช้ 
         บริษัท Enagic มีความทุ่มเทเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่การผลิตน้ำคังเก้นเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคมีความสบายใจและมีความสุขในการใช้ WQA Gold Seal Certification เป็นใบประกาศนีบัตรที่มีระยะเวลากำหนด และเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายแพงมาก แต่เรามีความรู้สึกว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานสูงสุด ไม่มีบริษัทไหนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ได้รับใบประกาศนีบัตรทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในระดับเดียวกับที่ อีนาจิกได้รับ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของเราขยายอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก เราก็จะเสาะหาใบประกาศนีบัตรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม water ionizers เสมอ

https://www.enagic.com/media/pdfviewer/…

https://www.enagic.com/media/pdfviewer/…

Tech Talk # 7 น้ำสตรองเอซิดิกพีเอช 2.5 & น้ำสตรองคังเก้นพีเอช 11.5

      นํ้า 2 ชนิดนี้ จะสร้างความแตกต่างในสุขอนามัยภายในบ้านและสำนักงาน อย่างที่คุณคาดไม่ถึง!

 

      นอกจากจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในสินค้าประเภทเดียวกันแล้ว   Enagic ยังเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตเครื่องแยกประจุนํ้าและนํ้าเกลืออยู่ ในเครื่องเดียวกัน สามารถผลิตนํ้าพีเอช 2.5 & พีเอช 11.5 ได้ โดยขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่เติมนํ้าเกลือ!
      นํ้า 2 ชนิดนี้ มีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนใคร นํ้าพีเอช 2.5 ที่ผลิตโดยเครื่องของบริษัท Enagic จัดเป็น“Sanitizing Water” มีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อและระงับเชื้อ ซึ่งจะผลิตออกมาพร้อมกับนํ้าพีเอช 11.5 ซึ่งจัดเป็น “Cleansing Water” นํ้าสำหรับทำความสะอาด ซึ่งจะออกจากท่อนํ้าคนละท่อกัน

      ในการผลิตนํ้าทั้ง 2 ชนิดนี้ จะต้องมีการเติม “electrolysis enhancer fluid” ซึ่งก็คือ นํ้าเกลือนั่นเอง    The enhancer fluid
ประกอบด้วยนํ้าสะอาด และ sodium chloride (โซเดียม คลอไรด์ – NaCl) ในปริมาณเล็กน้อย NaCl ก็คือ “table salt” หรือ เกลือนั่นเอง โดย sodium จากเกลือจะใช้ ในการเพิ่มการนำ ไฟฟ้า เพื่อใช้ ในการผลิตนํ้าพีเอช 11.5 และ chloride จากเกลือก็จะใช้ ในการผลิตนํ้าพีเอช 2.5

      เมื่อเรากดปุ่มเพื่อผลิตนํ้าทั้ง 2 ชนิดนี้ เครื่องจะดูด enhancer fluid จำนวนเล็กน้อย เข้าไปในห้องเครื่อง และรวมตัวกับนํ้าประปา และไฟฟ้า เพื่อเกิดปฏิกิริยาอิเล็คโทรไลซิส     นํ้าพีเอช 2.5 หรือ Sanitizing Water มีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อ     และสามารถใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และสามารถใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ห้องต่างๆในบ้านและในสำนักงานได้ และสามารถใช้ทำความสะอาดมือ แทนแอลกอฮอล์ล้างมือได้
      นํ้าสตรองเอซิดิก จะใช้คลอรีนไอออนในนํ้าเกลือ เพื่อผลิตนํ้าไฮโปคลอรัส (Hypochlorous Acid Water – HOCl Water)
หากปราศจากกรดไฮโปคลอรัสในนํ้า จะไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้      สมาคมนํ้าอิเล็คโทรไลซ์ประเทศญี่ปุ่น (The Japanese Electrolyzed Water Association -JEWA) ได้ระบุว่า นํ้าสตรองเอซิดิก : มีพีเอช < 2.7, ORP >+1000 และมี available chlorine 20-60 ppm     

      เครื่อง water ionizers ของบริษัท Enagic เป็นเพียงยี่ห้อเดียว ที่เครื่องรุ่นครัวเรือน สามารถผลิตนํ้าพีเอช 2.5 & 11.5 ได้
นํ้าสำหรับทำความสะอาด จะถูกผลิตขึ้น พร้อมกันกับนํ้าฆ่าเชื้อ      นํ้าพีเอช 11.5 มีประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาด และกำจัดคราบมัน    นํ้าสำหรับทำความสะอาด ใช้โซเดียมในนํ้าเกลือ เพื่อผลิตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide – NaOH) เจือจาง      Sodium hydroxide เป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีอยู่ ในสบู่ หากปราศจาก NaOH จะไม่สามารถ emulsify oils และกำจัดคราบมันในขณะที่ทำความสะอาดได้

      นํ้าสตรองเอซิดิกพีเอช 2.5 และนํ้าสตรองคังเก้นพีเอช 11.5 สามารถใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ได้อย่างปลอดภัยต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม     สามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเคมีแทบจะทุกชนิด ซึ่งจะทำให้คุณประหยัดเงิน และลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็ นอันตราย

 

เคล็ดลับ :

      เพื่อผลในการฆ่าเชื้อสูงสุด ควรใช้นํ้าพีเอช 2.5 ที่ผลิตใหม่ๆดีที่สุด แต่สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง      ในทางตรงกันข้าม นํ้าพีเอช 11.5 อาจเก็บไว้ ในภาชนะสีทึบ ปิดสนิทสัก 2-3 วันก่อนนำมาใช้ เพื่อให้ “ความกระด้างของนํ้า – hardness” ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นเกลือแร่แคลเซียม ตกตะกอน     จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด และขจัดคราบมัน