เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ

น้ำ Strong Acid พีเอช 2.5

น้ำสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 ที่ผลิตจากเครื่อง Water Ionizers ของบริษัทอีนาจิกนั้น  มีชื่อเรียกอื่นๆเพิ่มเติมอีก คือ

 •       strong acidic electrolyzed water : ในปี 1997, ภายใต้กฎหมายเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Affairs Act) เครื่องผลิตน้ำ electrolyzed    (electrolyzed water generators) ได้ถูกรับรองให้เป็นเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด endoscopes (กล้องที่ใช้ในการตรวจสอบทางการแพทย์)     และน้ำ electrolyzed ที่ถูกใช้ในสายงานการแพทย์ ได้ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า strong acidic electrolyzed water
 • hypochlorous acid water : ในเดือนมิถุนายน 2002      acidic electrolyzed water ได้ถูกรับรองและกำหนดให้เป็น สารที่ใส่ลงในอาหารเพื่อฆ่าเชื้อ (disinfecting food additive) และถูกใช้ชื่อว่า hypochlorous acid water ในสายงานของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร
 • electrolytic hypochlorous acid water : ได้รับการรับรองว่าเป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ปราศจากอันตราย (“Designated Harmless Agricultural Chemical”) ในเดือนมีนาคม 2014 โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น

 

Not for drinking          มีสรรพคุณในการกําจัดเชื้อโรค สามารถใช้ล้างแผล ล้างผักผลไม้ เช็ดทําความ สะอาดอเนกประสงค์ ใช้แทนแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยไม่ทําให้มือแห้ง ใช้เป็นนํ้ายาบ้วนปากฆ่าเชื้อและ กลิ่นปาก แช่แปรงสีฟันหลังแปรงฟัน แช่เท้าขจัดกลิ่นเท้า และเชื้อราที่เล็บ สเปรย์หน้าเมื่อเป็นสิว แนะนําให้ใส่ขวดสเปรย์พกพาไปทุกที่

HOCl (Hypochlorous Acid - กรดไฮโปคลอรัส)

         เป็นสารออกซิแดนท์ที่ร่างกายผลิตขึ้นตามธรรมชาติเพื่อปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค  และช่วยในการซ่อมแซมร่างกาย

Hypochlorous acid (กรดไฮโปคลอรัส) (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า electrolyzed water, EW) มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ  ไม่คงตัว และอยู่ในรูปสารละลายเท่านั้น      เป็นโมเลกุลที่ทำหน้าที่รับอีเล็คตรอนในปฏิกิริยา oxidation-reduction 

         Electrolyzed water (electrolyzed oxidizing water – EOW) ผลิตโดยกระบวนการ electrolysis ของน้ำเกลือเจือจาง  ได้เป็น hypochlorous acid, hypochlorite, และ chlorine อิสระ

กระบวนการผลิต HOCl จากเครื่อง Water Ionizer

         HOCl หรือ EW    เป็นน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยา electrolysis ของน้ำเกลือเจือจาง      ในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยา electrolysis นั้น    sodium chloride (NaCl – เกลือ) ที่ละลายอยู่ในน้ำนั้น  จะแตกตัวเป็น chloride (คลอไรด์ Cl−) ซึ่งมีประจุลบ และ sodium (โซเดียม Na+) ซึ่งมีประจุบวก     

         ในขณะเดียวกัน น้ำก็แตกตัวออกเป็น hydroxide (ไฮดรอกไซด์ไอออน OH−) และ hydrogen (ไฮโดรเจนไอออน H+)       ไอออนที่มีประจุลบทั้ง  Cl−และ OH− จะเคลื่อนไปที่ขั้วบวก (anode) และส่งอีเล็คตรอนให้ขั้วบวก  เกิดเป็น oxygen gas (O2), chlorine gas (Cl2), hypochlorite ion (OCl−), hypochlorous acid (HOCl) และ hydrochloric acid

         ส่วนไอออนที่มีประจุบวก ทั้ง H+ และ Na+ จะเคลื่อนไปที่ขั้วลบ (cathode) เพื่อรับอีเล็คตรอน  เกิดเป็น hydrogen gas (H2) และ sodium hydroxide (NaOH)      น้ำที่ได้ที่ขั้วบวก เราเรียกว่า น้ำสตรองเอซิดิก (Strong acidic water) ซึ่งมีพีเอชต่ำกว่า 2.7  มีค่า oxidation-reduction potential (ORP)  ≥1,000 mV      ส่วนน้ำที่ออกทางขั้วลบ  เราเรียกว่า น้ำสตรองคังเก้น (Strong KANGEN water) ซึ่งมีพีเอชมากกว่า 11 และ ORP ประมาณ -800 ถึง -900 mV

         คุณสมบัติทางกายภาพ และส่วนประกอบทางเคมีของ hypochlorous acid (EW) จะแตกต่างกันไป  ขึ้นกับความเข้มข้นของน้ำเกลือ, พลังงานไฟฟ้าที่ใช้, เวลาในการเกิดปฏิกิริยา electrolysis, อุณหภูมิ และพีเอช (Wiant, C., 2013, Eryilmaz et al., 2013, Al-Haq et al., 2005)    ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อผลในการฆ่าเชื้อ (antimicrobial/sanitizing)      Sanitizing หมายถึง  ลดจำนวนเชื้อลงจนถึงระดับที่ปลอดภัย  โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อคุณภาพของสินค้า หรือกระทบต่อความปลอดภัยของสินค้า (Pfuntner, 2011)

กรดไฮโปคลอรัส คืออะไร

กรดไฮโปคลอรัส ผลิตจากอะไร

 • HOCl เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของ  hypochlorous acid (กรดไฮโปคลอรัส)  ซึ่งเป็นกรดอ่อน
 • HOCl ถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายโดยเม็ดเลือดขาวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด  เพื่อปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค  และช่วยในการซ่อมแซมร่างกาย 
 • HOCl เป็นสารออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อที่ก่อโรค เช่น แบคทีเรีย, เชื้อรา และไวรัส 
 • การผลิต HOCl โดยผ่านกระแสไฟฟ้าผ่านน้ำเกลือ   ถูกค้นพบในช่วงปี 1970s. 
 • HOCl ปัจจุบันถูกใช้ในสายงานการแพทย์, สายงานอาหาร, การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และสุขอนามัยทั่วไป
 • ไมเคิล ฟาราเดย์ เป็นผู้ค้นพบกระบวนการ electrolysis (อีเล็คโทรไลซิส)  และมีการทำเป็นเครื่องมือใช้ในเชิงพาณิชย์ ในช่วงปี 1870s. 
 • การผลิต HOCl จากกระบวนการกระตุ้นทางเคมี-ไฟฟ้าของน้ำเกลือ (electro-chemical activation (ECA) of salt water) ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี 1970s. 
 • Hypochlorous acid ถูกผลิตโดยกระบวนการอิเล็คโทรไลซิส  โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าผ่านน้ำเกลือ    ที่ขั้วบวก (anode) จะได้น้ำที่มีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ออกซิแดนท์ คือ  hypochlorous acid (HOCl) และ hypochlorite (OCl-) ไอออน

น้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

          น้ำ Strong acidic electrolyzed Water มีส่วนประกอบของกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) และมีคุณสมบัติเป็นสาร oxidant ที่มีประสิทธิภาพสูง ( ORP +800 to +1000 mV) จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคตายในทันทีที่เชื้อโรคสัมผัสกับน้ำ  โดยผนังเซลล์ของเชื้อโรคจะถูกทำลาย หรือน้ำเข้าไปทำลายโปรตีน, ไขมัน และ DNA ของเชื้อโรค

 • ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย G+ และ G- เกือบทุกชนิดได้ในทันที
 • ฆ่าสปอร์ของเชื้อ Clostridium difficile ได้ในทันที
 • ฆ่าเชื้อ  VRE, MRSA, และ MRSE ได้ในทันที
 • ฆ่าเชื้อ  Mycobacterium tuberculosis ได้ในทันที
 • มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ  Cryptosporidium และ Giardia
 • มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ  HIV, HBV, HCV, และ CMV

           ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และไม่เป็นอันตรายกับดวงตา

         ในบทความทางวิทยาศาสตร์ของ Hricova et al. ปี 2008 ระบุว่า EW เริ่มถูกพัฒนาขึ้นมาในประเทศรัสเซีย เพื่อใช้ในการกำจัดการปนเปื้อนของน้ำ และใช้ฆ่าเชื้อในสถานพยาบาล       

         ตั้งแต่ปี 1980s เป็นต้นมา    EW ก็มีการใช้ในประเทศญี่ปุ่นด้วย  โดยเริ่มแรก  ใช้ EW เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาล      ในตอนปลายปี 1990s  มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของอาหารขึ้น  เนื่องจากพบว่ามีเชื้อก่อโรคปนมากับวัตถุดิบในอาหาร   ทำให้นักวิจัย  เริ่มหันมาสนใจน้ำ EW               ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน    EW จึงได้รับความนิยมในการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  โดยเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
         Acidic EW ได้รับความไว้วางใจให้ใช้ในวัตถุดิบอาหารได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อ    และพบว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มราคากว่า chlorinated water

LAB Results

         น้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ที่ผลิตจากเครื่อง LeveLuk ของบริษัทอีนาจิค ได้ถูกส่งตรวจประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิด คือ Staph, E-Coli, Salmonella, MRSA และ CRKP

* ไม่ใช่เครื่อง Water Ionizers ทุกยี่ห้อ จะสามารถผลิตน้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ได้    ดังนั้น  หากยี่ห้อใดที่มีการกล่าวอ้างว่าสามารถผลิต Strong Acidic พีเอช 2.5 ได้  ก็ควรมีผลการทดสอบจาก independent lab ถึงประสิทธิภาพของน้ำดังกล่าวให้ผู้บริโภคดูด้วย

Summary of Analysis

Summary of Efficacy Results

STAPH : Strong Acidic Water 2.5 pH, Machine 1 (Serial #:87100333) Lot # 1 and Machine 2 (Serial #:87100339) Lot # 2 with pre-filter C-1000,

         demonstrated a >99.999 percent reduction of Staphylococcus aureus, following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

STAPH : Strong Acidic Water 2.5 pH demonstrated efficacy of two lots against Staphylococcus aureus, and therefore, meets the requirements set forth by the U.S. EPA for sanitizer label claims following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

E-COLI : Strong Acidic Water 2.5 pH, Machine 1 (Serial #:87100333) Lot # 1 and Machine 2 (Serial #:87100339) Lot # 2 with pre-filter C-1000,

         demonstrated a >99.999 percent reduction of Escherichia Coli, following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

E-COLI : Strong Acidic Water 2.5 pH demonstrated efficacy of two lots against Escherichia Coli, and therefore, meets the requirements set forth by the U.S. EPA for sanitizer label claims following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

SALMONELLA : Strong Acidic Water 2.5 pH, Machine 1 (Serial #:87100333) Lot # 1 and Machine 2 (Serial #:87100339) Lot # 2 with pre-filter C-1000,

         demonstrated a >99.999 percent reduction of Salmonella typhi, following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

SAMONELLA : Strong Acidic Water 2.5 pH demonstrated efficacy of two lots against Salmonella typhi, and therefore, meets the requirements set forth by the U.S. EPA for sanitizer label claims following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

MRSA : Strong Acidic Water 2.5 pH, Machine 1 (Serial #:87100333) Lot # 1 and Machine 2 (Serial #:87100339) Lot # 2 with pre-filter C-1000,

         demonstrated a >99.999 percent reduction of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus – MRSA, following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

MRSA : Strong Acidic Water 2.5 pH demonstrated efficacy of two lots against Methicillin Resistant Staphylococcus aureus – MRSA, and therefore, meets the requirements set forth by the U.S. EPA for sanitizer label claims following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

CRKP : Strong Acidic Water 2.5 pH, Machine 1 (Serial #:87100333) Lot # 1 and Machine 2 (Serial #:87100339) Lot # 2 with pre-filter C-1000,

         demonstrated a >99.999 percent reduction of Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae – CRKP, following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

CRKP : Strong Acidic Water 2.5 pH demonstrated efficacy of two lots against Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae – CRKP, and therefore, meets the requirements set forth by the U.S. EPA for sanitizer label claims following a 30 second exposure time at room temparature (20.0ํ C) in the presence of a 5% fetal bovine serum organic soil load.

ข้อดีของการใช้ EW หรือ HOCl

EW มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเท่าเทียมกับการใช้สารคลอรีนชนิดอื่นๆ แต่ปลอดภัย ไม่ระคายเคือง ต่อผิวหนัง

ปลอดภัย  ไม่ต้องระวังในการใช้งานเหมือนพวกสารเคมีที่อันตราย เช่น chlorine gas, chlorine dioxide, bleach

ใช้ได้แม้กระทั่งผิวบอบบางของทารก

เครื่องมือที่ใช้ผลิต EW ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย

ใช้เพียงแค่น้ำ และเกลือ ในการผลิต EW   จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถผลิตได้ที่หน้างาน

น้ำสตรองเอซิดิกพีเอช 2.5 ใช้ได้กับทุกพื้นผิว  ไม่กัดกร่อนเหมือนพวก Chlorine Bleach  ยกเว้นวัสดุที่เป็นโลหะ ไม่ควรแช่นานเกิน 2 นาที  เนื่องจากอาจเป็นสนิมได้