ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำ Strong Acidic Water

บริษัทอีนาจิค เป็นสมาชิก และผู้ให้การสนับสนุนที่น่าภาคภูมิใจแก่ Japan Electrolyzed Water Association  ซึ่งเป็นสมาคมที่มีเป้าหมายในการกำจัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เกี่ยวกับน้ำ strong electrolyzed acidic water แก่ผู้บริโภค และตลาดการค้าทั่วโลก

         The General Incorporated Japan Electrolyzed Water Association (JEWA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 1999 จากองค์การก่อนหน้า (Strong Electrolyzed Water Association)

ในปี 2010 ชื่อ Strong Electrolyzed Water Association ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Japan Electrolyzed Water Association เพื่อให้สอดคล้องกับระดับมาตรฐานต่างๆของ electrolyzed acidic water และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ในปี 1996, strong acidic electrolyzed water ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (the Ministry of Health, Labour and Welfare) ว่าเป็นน้ำที่ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infections) โดยใช้เป็นน้ำยาล้างมือ

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infections) เป็นการติดเชื้อ หรือ toxin (สารใดๆ ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติทำให้เกิดความผิดปกติแก่ร่างกาย อาจรบกวนระบบการทางานของร่างกายสิ่งมีชีวิตอื่น ทำให้ร่างกายทำงานผิดเพี้ยนไปจากเดิม) ที่พบในบริเวณหนึ่งๆ เช่น โรงพยาบาล

ในปี 1997, ภายใต้กฎหมายเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Affairs Act) เครื่องผลิตน้ำ electrolyzed    (electrolyzed water generators) ได้ถูกรับรองให้เป็นเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด endoscopes (กล้องที่ใช้ในการตรวจสอบทางการแพทย์)     และน้ำ electrolyzed ที่ถูกใช้ในสายงานการแพทย์ ได้ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า strong acidic electrolyzed water

ในเดือนมิถุนายน 2002      acidic electrolyzed water ได้ถูกรับรองและกำหนดให้เป็น สารที่ใส่ลงในอาหารเพื่อฆ่าเชื้อ (disinfecting food additive) และถูกใช้ชื่อว่า hypochlorous acid water ในสายงานของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร

ยิ่งไปกว่านั้น  ในสายงานภาคการเกษตร    สมาคมได้ยื่นต่อกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น (the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ให้กำหนด acidic electrolyzed water เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ปราศจากอันตราย ในปี 2004 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการแก้ไขกฏหมายการควบคุมสารเคมีทางการเกษตร (the Agricultural Chemicals Regulation Law)

หลังจากการตรวจสอบอย่างระมัดระวังเป็นเวลา 10 ปี โดย the Designated Harmless Agricultural Chemicals subcommittee of Agricultural Chemicals Branch (Committee) of Agricultural Materials Council เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ electrolyzed water

จึงได้รับการรับรองว่าเป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ปราศจากอันตราย (“Designated Harmless Agricultural Chemical”) ในเดือนมีนาคม 2014 โดยได้ชื่อว่า electrolytic hypochlorous acid water

ในเดือนสิงหาคม 2014  ทางสมาคมได้จดทะเบียนเป็น general incorporated association เป็นการเปลี่ยนจาก private organization  และได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า General Incorporated Japan Electrolyzed Water Association (JEWA)

นอกเหนือจากกิจกรรมอันมากมายแล้ว   JEWA ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ electrolyzed water ในการจัดการด้านสุขอนามัยในหมู่บ้านนักกีฬา และในการทำอาหารให้นักกีฬา ในปี 2020 Tokyo Olympic & Paralympic Games

         Electrolyzed water เป็นชื่อสามัญ ที่หมายถึงสารละลายอะไรก็ตามที่ผลิตจากกระบวนการ electrolysis of water ที่มีเกลือแร่อยู่ด้วย เช่น sodium chloride (โซเดียม คลอไรด์ – NaCl- เกลือ), potassium chloride (โปแตสเซียม คลอไรด์ – KCl) หรือกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง (dilute hydrochloric acid)

            acidic electrolyzed water ซึ่งมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อ กำจัดกลิ่น จะถูกผลิตที่ขั้วบวก (anode) ของแผ่นเพลต     ในขณะที่แผ่นขั้วลบ (cathode) จะได้ alkaline electrolyzed water ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดคราบโปรตีน, ไขมัน และน้ำมัน

สำหรับบริษัทอีนาจิค   น้ำที่ผ่านการทดสอบล่าสุดของกระทรวง คือ 2.5 pH Strong Acidic Water, 4.5 – 6.5 pH Beauty Water และ 11.5 pH Strong Kangen Water

โดย acidic electrolyzed water ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานให้ใช้ในสายงานทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ strong acidic electrolyzed water    และในสายงานอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ชื่อ hypochlorous acid water  รับรองโดย Ministry of Health, Labour and Welfare (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)

ยิ่งไปกว่านั้น ในสายงานด้านการเกษตร ก็ได้ผ่านการรับรองว่าเป็น Designated Harmless Agricultural Chemical ภายใต้ชื่อ electrolytic hypochlorous acid water รับรองโดย the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม (the Ministry of the Environment)

ในฐานะสมาชิกของสมาคม    บริษัทอีนาจิค ปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการของ JEWA และยังให้การสนับสนุนสมาคมในด้านต่างๆ      ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของ Katsuhiro Kawada, the JEWA Chairman    เขาได้อธิบายว่า

“ทางสมาคม JEWA ได้ทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น เช่น the Ministry of Health, Labour and Welfare (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ), the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง) และ the Ministry of the Environment (กระทรวงสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายญี่ปุ่น

ผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า ผลการทดสอบเมื่อเร็วๆนี้ ได้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่น แถลงประกาศต่อไปนี้:

The Ministry of Health, Labour; “ electrolyzed water ถูกอนุญาติให้ใช้เป็น food additive ซึ่งไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพของมนุษย์

The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries & the Ministry of the Environment; “Electrolytic Hypochlorous Acid Water….   เมื่อพิจารณาถึงสารตั้งต้นที่ใช้ผลิต  จึงทำให้แน่ใจว่าไม่ทำอันตรายต่อผลผลิตต่างๆ, มนุษย์, ปศุสัตว์, สัตว์น้ำ และพืช”

คำประกาศที่ถูกประกาศต่อสาธารณชนเหล่านี้    ได้ยืนยันถึงข้อมูลที่ถูกต้องที่บริษัทอีนาจิคให้แก่ผู้บริโภค ว่าน้ำระดับต่างๆที่ผลิตได้จากเครื่องของบริษัทอีนาจิคนั้น    ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์ได้มากมายเท่านั้น แต่ยังไม่ทำอันตรายใดๆต่อประชาชน,พืช,สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การเป็นสมาชิกของสมาคมอย่าง JEWA ได้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทอีนาจิค  ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ไม่มีบริษัทใดในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะมีสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับอีนาจิคได้      บริษัทอีนาจิค จึงยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต Water Ionizers ด้วยมาตรฐาน Gold Standard ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

59 Shares