ทั้งเซลล์มะเร็ง,ไวรัส หรือแบคทีเรียที่เป็นอันตราย  ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยออกซิเจน คนที่เคยลองดื่มน้ำธรรมดา  แล้วลองดื่มน้ำคังเก้นที่มีออกซิเจนสูง  บอกว่าพวกเขารู้สึกถึงความแตกต่างอย่างมาก ระดับพลังงานความตื่นตัว และความเป็นอยู่ที่ดี  ล้วนได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการดื่มน้ำคังเก้นที่มีออกซิเจนสูง

         ออกซิเจนเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่สุดในการมีสุขภาพที่ดี แต่ทุกคนไม่ทราบ       ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ของการขาดออกซิเจน และการเกิดโรค

ระดับออกซิเจนปกติในมนุษย์คือเท่าไร?

      Mayo Clinic กำหนดระดับออกซิเจนของมนุษย์  ปกติอยู่ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ถือว่าต่ำ โดยปกติจะวัดระดับออกซิเจนด้วยเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ติดอยู่ที่นิ้ว (pulse oximeter device) อุปกรณ์นี้จะวัดปริมาณออกซิเจนที่อิ่มตัวในเลือด

ความสำคัญของ OXYGEN

         อากาศที่เราหายใจประกอบด้วยออกซิเจน       ออกซิเจน จุดประกายชีวิต       เช่นเดียวกับที่ไฟไม่สามารถเผาไหม้ได้หากไม่มีออกซิเจน  เซลล์ของเราก็ไม่สามารถผลิตความร้อนและพลังงานได้หากไม่มีออกซิเจน       ออกซิเจนถูกดึงออกจากอากาศที่เราหายใจโดยปอด   มันจะผ่านเข้าไปในเส้นเลือดที่ล้อมรอบปอด  และถูกส่งไปยังเซลล์ทั้งหมดของร่างกายโดยเลือด       ออกซิเจนส่วนใหญ่จะถูกนำพาโดยเซลล์เม็ดเลือดแดง    แม้ว่าบางส่วนจะถูกดูดซึมโดยน้ำในเลือด       การขาดน้ำหมายถึงการส่งออกซิเจนทางเลือดลดลง       สิ่งที่สำคัญก็คือออกซิเจน      แม้ว่าจะมีการบริโภคน้ำ, โปรตีน, วิตามิน และแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสม   แต่สุขภาพที่ไม่ดีก็ยังคงมีอยู่หากขาดออกซิเจน 

      “เมื่อร่างกายมีออกซิเจนเพียงพอ  จะมีการสร้างพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญ และกำจัดของเสียที่เป็นพิษที่สะสมในเนื้อเยื่อ      ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้  เมื่อระบบภูมิคุ้มกันไม่ต้องรับภาระหนักจาก “การสะสมสารพิษ”      การล้างพิษจะเกิดขึ้นเมื่อมีออกซิเจนเข้าสู่ ร่างกายอย่างเพียงพอ”
– ดร. Norman McVea

      การหายใจกำหนดปริมาณออกซิเจน     การหายใจตื้น  ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนได้  เนื่องจากมีเส้นเลือดจำนวนน้อยมากที่อยู่รอบ ๆ กลีบบนของปอด     หลอดเลือดส่วนใหญ่ล้อมรอบกลีบล่างของปอด     การหายใจเข้าช่องท้องลึก ๆ คือคำตอบของระดับออกซิเจนที่เหมาะสม

      เลือดเป็นหนึ่งในสารที่สำคัญที่สุดในร่างกาย     เลือดช่วยส่งเสริมการทำงานที่สำคัญ และช่วยบำรุงร่างกาย     ดังนั้น  จึงช่วยให้การทำงานของเนื้อเยื่อ, อวัยวะ และเส้นทางการไหลเวียนเป็นไปอย่างดี

      เมื่อเลือดสะอาด จะมีออกซิเจน     เมื่อเลือดสกปรก  ก็มีของเสียหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น     สภาพของเลือดจะเป็นตัวกำหนดหน้าที่ และสภาพของอวัยวะ     หัวใจ, ม้าม, ปอด, ตับ, ผิวหนัง, กล้ามเนื้อ  ล้วนขึ้นอยู่กับเลือด

         การสูบบุหรี่    เป็นนิสัยที่อันตรายอย่างไม่น่าเชื่อ  ซึ่งนำไปสู่โรคถุงลมโป่งพอง, มะเร็งปอด, ความสามารถในการทำงานของปอดที่ลดลง และปัญหาสุขภาพมากมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการไหลเวียนของอากาศที่ไม่ดี และเลือดสกปรกที่คุณจะได้รับจากการสูบบุหรี่

      พวกเราส่วนใหญ่ต่างก็รู้ว่า  ออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต     ในขณะที่เราทุกคนจำเป็นต้องกิน, ดื่ม และนอนเพื่อที่จะมีชีวิตรอด     แต่สิ่งที่จำเป็นพื้นฐานก็คือ  การหายใจเข้าปอดและเลือดของเราด้วยออกซิเจน  ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิต

       คนส่วนใหญ่หายใจตื้น       เสื้อผ้าที่รัดรูป  และชีวิตที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบ    การนั่งหลังค่อมบนโต๊ะทำงาน และความเครียด  ทำให้เกิดนิสัยที่ไม่ดีของการหายใจตื้น ๆ       เด็กทารก และพวกขี้เมา จะไม่หายใจตื้น     พวกเขาทั้งคู่ผ่อนคลายมาก  จะหายใจได้ง่าย และลึก    ท้องของพวกเขาจะขึ้นและลงตามจังหวะการหายใจนี้ 

         “… การที่ออกซิเจนไม่เพียงพอ  หมายถึง พลังงานทางชีวภาพที่ไม่เพียงพอ  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอะไรก็ได้ตั้งแต่ความเหนื่อยล้าเล็กน้อย  ไปจนถึงโรคที่คุกคามถึงชีวิต    ความเชื่อมโยงระหว่างออกซิเจนไม่เพียงพอกับการเกิดโรค  ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้ว    ยิ่งเรามีออกซิเจนในระบบของเรามากเท่าไหร่  เราก็ยิ่งผลิตพลังงานได้มากเท่านั้น .”
– Dr. W. Spencer Way: Journal of the American Association of Physicians

ออกซิเจน  ทำมากกว่าเพียงแค่ให้เราดำรงอยู่ต่อไป

         ก่อนที่เราจะพูดถึงประโยชน์จากออกซิเจน    เรามาดูปัญหาการขาดออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และสาเหตุของปัญหานี้

เนื่องจากเริ่มมีการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในปี 1989     ออกซิเจนอิสระในชั้นบรรยากาศของเราลดลงอย่างต่อเนื่อง   และมันไม่ใช่อะไรที่เหนือความคาดหมาย  เนื่องจากทุกโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจะล็อคออกซิเจนสองอะตอม      การลดลงของออกซิเจนอิสระจึงมากกว่าการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ระดับออกซิเจนในบรรยากาศที่ลดลง

         วิวัฒนาการและการพัฒนาของทุกชีวิตบนโลกนี้มีสัดส่วนโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของระดับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ

               

               อาหารที่ไม่เหมาะสม

         คนส่วนใหญ่กินอาหารที่มีกรดมากเกินไป   เช่น เนื้อแดง, กาแฟ และน้ำอัดลม   ทำให้เกิดการสะสมความเป็นกรดในร่างกาย (มีสภาวะอัลคาไลน์ที่เหมาะสมลดลง)   โดยมีไฮโดรเจนไอออน (H +) ที่มีประจุบวกมากเกินไปในระบบทั้งหมด       เมื่อไฮโดรเจนอิออนอยู่ในเนื้อเยื่อมากเกินไป  จะรวมตัวและใช้ออกซิเจนจนหมด   ซึ่งลดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่สำหรับหน้าที่หลักของการเผาผลาญ     ปัญหาสุขภาพต่างๆจึงตามมา
         การขาดออกซิเจนมีส่วนสำคัญในการสะสมสารพิษของเซลล์     ออกซิเจนเป็นสารล้างพิษที่ทรงพลัง  และเมื่อมีปริมาณไม่เพียงพอสารพิษจะเริ่มทำลายการทำงานของร่างกายและทำให้ร่างกายหมดพลังงานในที่สุด

         ความจริง 

      ชีวิตใดๆก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือมนุษย์    บรรยากาศของโลกจะต้องมีความหนาแน่นของออกซิเจนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตที่รองรับ     ดังนั้น  สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดและซับซ้อนเช่นเรา   บรรยากาศจึงต้องการออกซิเจนในระดับสูง

      “มลพิษทางอากาศสามารถเร่งให้แก่ชราได้เช่นกัน Procter & Gamble เพิ่งออกรายงานระบุว่า  อากาศเสียอาจมีสารเคมีกว่า 200 ชนิดที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัย    และในการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิง    พบว่า มลพิษทางอากาศจากชีวิตในเมือง  สามารถก่อให้เกิดความชราเพิ่มมากถึง 10 เปอร์เซ็นต์”

      ด้วยการแพร่หลายของเทคโนโลยีในสังคมของเรา  และการลดลงของแหล่งออกซิเจนตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้    ทำให้การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ  จับคู่อย่างต่อเนื่องกับระดับออกซิเจนที่ลดลง

         ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอ  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของความต้องการของชีวิตจากอากาศที่เราหายใจ

         สาเหตุที่เป็นไปได้ว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับ OXYGEN เพียงพอ
         “ความเครียด” ในปัจจุบัน  ทำให้การสำรองออกซิเจนของเราหมดไป      หากร่างกายเครียด  จะทำให้ขาดออกซิเจน      ความเครียดมี 4 ประเภทหลักที่ทำให้ออกซิเจนหมดไป:
1: TOXIC STRESS – ความเครียดที่เกิดจากสารเคมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ  จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น     เนื่องจากออกซิเจนถูกใช้ในกระบวนการล้างพิษทั้งหมด
2: EMOTIONAL STRESS – ความเครียดที่ทุกคนคุ้นเคย ทำให้เกิดการผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีนและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับต่อมหมวกไตซึ่งใช้ออกซิเจน
3: อาการบาดเจ็บทางกายภาพ – ทำให้การไหลเวียนเลือดลดลง และปริมาณออกซิเจนที่ไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อจำนวนมากทั่วทั้งร่างกายจึงลดลง
4: การติดเชื้อ – ทำให้มีการใช้ออกซิเจนในรูปแบบ “อนุมูลอิสระ” เพื่อต่อสู้กับแบคทีเรีย, เชื้อราและไวรัส       การใช้ยาเป็นประจำเพื่อต่อต้านการติดเชื้อ  ทำให้ออกซิเจนในเซลล์หมดไปด้วย  เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการกำจัดยาออกจากร่างกาย

      อะไรคือข้อกังวลทางการแพทย์ที่แท้จริงที่เราควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของออกซิเจน

 

      “จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อส่วนใหญ่  ที่ทำให้เราเจ็บป่วยและเจ็บปวดมากคือ พวก “แอนเอโรบิค” … หมายความว่า  พวกมันมีชีวิตและแพร่กระจายได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนน้อยหรือไม่มีเลย”
 Ed McCabe: การบำบัดด้วยออกซิเจน: วิธีใหม่ในการบำบัดโรค

โรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดออกซิเจน

         ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่โรคต่างๆ เช่น มะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหนึ่งร้อยห้าสิบปีที่ผ่านมา

         โดยเฉพาะมะเร็งนั้น มีสาเหตุรองนับไม่ถ้วน   แต่ก็มีสาเหตุสำคัญเพียงประการเดียว   คือ  การแทนที่การใช้ออกซิเจนในเซลล์ปกติด้วยวิธีการใช้น้ำตาล (fermentation of sugar)       เซลล์ปกติ จะสร้างพลังงานโดยการใช้ออกซิเจน    ในขณะที่เซลล์มะเร็งได้พลังงานส่วนใหญ่โดยการหมัก (fermentation)       ดังนั้น  เซลล์ปกติของร่างกายจึงใช้วิธีแอโรบิก    ในขณะที่เซลล์มะเร็งเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนบางส่วน       จากมุมมองของฟิสิกส์ และเคมีของชีวิต    ความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์มะเร็งนี้มีมาก      ก๊าซออกซิเจน  ซึ่งเป็นผู้ให้พลังงานในพืชและสัตว์  จะไม่ถูกใช้ในเซลล์มะเร็ง   และถูกแทนที่ด้วยปฏิกิริยาการสร้างพลังงานของสิ่งมีชีวิตที่ต่ำที่สุดนั่นคือ  “การหมักกลูโคส”

         ในระหว่างการพัฒนาของมะเร็ง    การหายใจระดับเซลล์โดยใช้ออกซิเจน จะลดลงเสมอ    การหมักจะปรากฏขึ้นและเซลล์ที่กลายเป็นเซลล์มะเร็งจะเปลี่ยนไปใช้การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน  ซึ่งทำให้สูญเสียการทำงานของร่างกายทั้งหมด  และคงไว้ซึ่งคุณสมบัติการเจริญเติบโตที่ไร้ประโยชน์

         ดังนั้น  เมื่อการหายใจระดับเซลล์หายไป   ชีวิตจะไม่หายไป    แต่ความหมายของชีวิตจะหายไป  และสิ่งที่เหลืออยู่คือเครื่องจักรที่กำลังเติบโต ซึ่งทำลายร่างกายที่มันเติบโตอยู่ภายใน

         แม้ว่าการขาดออกซิเจน จะไม่ใช่สาเหตุเดียวของโรคเหล่านี้   แต่ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรักษา  เช่น การบำบัดด้วยออกซิเจนแบบไฮเปอร์บาริก  สามารถต่อสู้กับการขาดออกซิเจน และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและโรคสำคัญอื่น ๆ

         ดร. Parris Kidd ได้กล่าวไว้ว่า: “ออกซิเจนมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน  เช่น ต้านทานต่อโรค, แบคทีเรียและไวรัส

         ดร. สตีเฟน  เลอวีนยังกล่าวอีกว่า “เราสามารถมองว่า  การขาดออกซิเจนเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของโรคทั้งหมด”    ดังนั้น  การขาดแคลนออกซิเจนในเลือด  อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียระบบภูมิคุ้มกัน  และจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพที่น่ากลัว  เช่น มะเร็ง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, โรคเอดส์, แคนดิดา, อาการชัก และการเสื่อมสภาพของเส้นประสาท

         ดร. ออตโต  วอร์เบิร์ก  นักชีวเคมีที่มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลโนเบลยืนยันงานวิจัยนี้    เขาเน้นถึงความสำคัญของออกซิเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงกับมะเร็ง       ดร. วอร์เบิร์ก สรุปโดยกล่าวว่า “สาเหตุหลักของโรคมะเร็งคือการทดแทนการหายใจระดับเซลล์ด้วยการใช้ออกซิเจนตามปกติ  ด้วยการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนของเซลล์

         การขาดออกซิเจนมีส่วนสำคัญในการปนเปื้อนของเซลล์       ออกซิเจนเป็นสารล้างพิษที่ทรงพลัง  และเมื่อมีปริมาณไม่เพียงพอ     สารพิษจะเริ่มทำลายการทำงานของร่างกาย  และลบพลังงานที่ให้ชีวิตออกจากร่างกาย

         “ถ้าไม่มีออกซิเจน  เซลล์ก็ไม่มีอาหารบำรุง”    หากไม่ได้รับการบำรุง  เซลล์จะไม่สามารถสร้างความร้อนและพลังงานได้  และร่างกายไม่สามารถชำระล้างตัวเองได้       การทำงานของร่างกายอย่างไม่มีอุปสรรคต่อกระบวนการต่างๆในร่างกายนี้   ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่เราเรียกว่า  “สุขภาพที่ดี”

การขาดแคลนออกซิเจนกับการติดเชื้อยีสต์

         ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อยีสต์ (Candida Albicans)    ซึ่งเกิดได้อย่างง่ายดายในร่างกายที่ขาดออกซิเจน     ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เซลล์ยีสต์จะสร้าง อะซิทัลดีไฮด์ (acetaldehyde) จำนวนมาก  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์       อะซีตัลดีไฮด์ในผนังลำไส้ และตับ  จะขัดขวางการดูดซึมของลำไส้  และทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงลดลง
         เมื่อเซลล์ยีสต์ขาดออกซิเจน   พวกมันจะต้านทานภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น  เนื่องจากมีความสามารถในการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน   ระดับออกซิเจนต่ำในร่างกาย เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อยีสต์ขึ้นได้
         นอกจากนี้  เนื้อเยื่อที่ขาดออกซิเจนสามารถก่อให้เกิดความผิดปกติดังต่อไปนี้: โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวานและการขาดเลือดส่วนปลาย       การได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ  จะทำให้สูญเสียความทรงจำ, เวียนศีรษะ, เสียสมดุล และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดในสมองลดลง

         ระดับออกซิเจนมีส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลของแบคทีเรียที่ “เป็นมิตร”  ให้มีมากกว่าแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในร่างกาย

Hypoxia (ภาวะขาดออกซิเจน)

         ภาวะขาดออกซิเจน หรือระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ   หากรุนแรงเพียงพออาจถึงแก่ชีวิตได้    แต่การขาดออกซิเจนในรูปแบบที่ไม่รุนแรงมาก  อาจทำให้มีผลต่อความคิด, มีผลต่อระดับความรู้สึกตัว, ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า และกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลได้

         ดร. ซันนี่  จา  นักวิสัญญีแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียได้ให้การรักษาชายคนหนึ่งในวัย 60 ปีที่ตรวจพบ “ไวรัสล่าสุด”     เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคนี้โจมตีปอด    Jha จึงทดสอบระดับออกซิเจนของชายคนนั้น  แม้ว่าชายคนนั้นจะบอกว่าเขาไม่มีปัญหาในการหายใจหรือสัญญาณอื่น ๆ ของออกซิเจนต่ำ

         แต่การอ่านค่าระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ที่ 88% ซึ่งห่างไกลจากค่าปกติ  แต่ก็ยังไม่แสดงปัญหาการหายใจใดๆ       Jha ขนานนามภาวะนี้ว่า “ภาวะขาดออกซิเจนแบบเงียบ”   (แหล่งที่มา)

คุณได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่?

         ออกซิเจนมีบทบาทสำคัญในร่างกาย   ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์  และป้องกันแบคทีเรีย และเชื้อโรคที่ไม่เป็นมิตร       หน้าที่หลักอย่างหนึ่งของออกซิเจนคือ การกำจัดของเสีย    สารพิษ และสิ่งที่ไร้ประโยชน์จะถูกทำลายโดยออกซิเจน  และนำออกจากระบบ     เช่นเดียวกับบ้านที่สะอาดจะปราศจากแมลงวัน    ในทำนองเดียวกันร่างกายที่อุดมด้วยออกซิเจนก็เป็นป้อมปราการที่ยากต่อการโจมตี

         ร่างกายของเราได้รับการออกแบบให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อน –  เมื่อ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของอากาศที่หายใจเป็นออกซิเจน     แต่เนื่องจากมลพิษส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  ทำให้ระดับออกซิเจนอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่ง คือ 20 ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ในเมืองส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา   และต่ำถึง 15 เปอร์เซ็นต์ในที่อื่น ๆ

         ตามที่ Ed McCabe ผู้เขียนหนังสือ “Flood Your Body With Oxygen”   กล่าวว่า       การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดออกซิเจน และไม่ให้อาหารแก่เซลล์    ทำให้ออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาดสารพิษและของเสียของเหลวในร่างกายและเลือดของเราอาจสกปรกและ เป็นพิษ       การขาดออกซิเจนไปยังเซลล์  ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง  ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อไวรัส, เซลล์เสียหาย, มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย, ข้อต่ออักเสบ, ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิตที่ร้ายแรง, การสะสมของสารพิษในเลือด  และการแก่ก่อนวัย

         อย่างไรก็ตาม  หากเซลล์ในร่างกายอุดมไปด้วยออกซิเจน    เซลล์ที่กลายพันธุ์อาจเพิ่มจำนวนได้น้อยลง      ประโยชน์อื่น ๆ ของการมีระดับออกซิเจนที่เพียงพอ คือ : พลังงานที่เพิ่มขึ้น; ความสามารถในการรักษาระดับคอเลสเตอรอลที่ดีต่อสุขภาพ, เพิ่มการทำงานของสมอง, การลดความเครียด, ความสามารถในการเอาชนะความเหนื่อยล้า และดูอ่อนเยาว์

         “ นักวิทยาศาสตร์หลายคนตกตะลึง   เมื่อไม่นานมานี้ เมื่อมีการเปิดเผยว่าฟองอากาศที่ติดอยู่ในฟอสซิลอำพัน  ได้รับการวิเคราะห์และพบว่ามีระดับออกซิเจน 38%    แต่ทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19% เท่านั้น     กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคแรกของโลก  ปรากฏว่าปริมาณออกซิเจนเฉลี่ยในอากาศที่เราหายใจลดลงประมาณ 50%! “

      การศึกษาทางวิทยาศาสตร์  พบว่า  การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายจะทำให้มันเป็นด่าง  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถเกิดโรคได้     วิธีที่ดีในการรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายคือทาง “น้ำ”     การบริโภคน้ำที่มีออกซิเจนช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือด    เมื่อออกซิเจนในเลือดไปเลี้ยงร่างกายมากขึ้น    โรคต่างๆจะมีปัญหาในการเจริญเติบโต

337 Shares