Machine Models

Leveluk JRII

ราคา73,600 บาท

รุ่นเล็ก  ประหยัดพลังงาน

             รุ่น JRII มี 3 แผ่นเพลต  จึงลดการใช้กำลังไฟฟ้าลง      แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการผลิต strong acid and strong Kangen waters.              เนื่องจากรุ่นนี้มีการใช้กำลังไฟน้อย และจำนวนแผ่นเพลตน้อยกว่ารุ่นอื่น  จึงแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่คนเดียว หรือครอบครัวที่มีสมาชิกแค่ 2-3 คน      ครอบครัวที่มีสมาชิกมากกว่า 3 คน ควรพิจารณาเลือกใช้รุ่นที่มีแผ่นเพลต ตั้งแต่ 7 เพลตขึ้นไป
แผ่นเพลต 3 (แผ่นไทเทเนี่ยม เคลือบด้วยแพลตทินั่ม)
ขนาดของแผ่นเพลต (มม.) 135 x 75
ค่า Negative ORP (mV) -450 (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำประปา และอัตราการไหลของน้ำ)
ค่า pH Range 2.5 – 11.5
ผลิตน้ำได้ 5 ชนิด (Strong Kangen Water, Kangen Water®, Neutral, Acidic Water and Strong Acidic Water)
กำลังไฟ (วัตต์) 120
น้ำหนักทั้งหมด (kg) 5.8
ขนาดตัวเครื่อง กว้างxสูงxหนา (มม.) 264 x 338 x 171
อัตราการผลิตน้ำ (ลิตร/นาที) Kangen Water® 3.0 - 4.9 Acidic Water 0.2 - 1.9 Strong Acidic Water 0.3 – 0.7
การใช้งาน ทุกอย่างอัตโนมัติ    การใช้งานง่ายมาก
ภาษา อังกฤษ
รับประกัน(ปี) 3