น้ำไอออนลบ ก่อให้เกิดผลดีแก่สุขภาพได้อย่างไร

         คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า  ทำไมคุณถึงรู้สึกดีกับการเดินในป่า, บนชายหาด หรือใกล้แม่น้ำ, สูดอากาศบริสุทธิ์บนภูเขา หรืออาจจะแค่สูดอากาศบริสุทธิ์หลังฝนตก?

         ทำไมถึงเป็นแบบนี้? ก็เพราะว่า สนามแม่เหล็กของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยทั้งไอออนบวกและไอออนลบ       การได้รับไอออนบวกมากเกินไป  ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ อาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของเรา และทำให้สูญเสียพลังงาน  ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและเซื่องซึม       อย่างไรก็ตาม  ในบริเวณน้ำตก, ชายหาด ฯลฯ  น้ำที่เคลื่อนที่ก่อให้เกิดไอออนลบจำนวนมากทำให้เกิดพลังงาน และความมีชีวิตชีวามากขึ้น

         จากความรู้พื้นฐาน ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโบโลนา ประเทศอิตาลี ได้ค้นพบว่า ร่างกายของมนุษย์เป็นสารกึ่งนำไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและรูปแบบของอะตอม เนื่องจากในแต่ละอะตอมจะมีนิวเคลียสซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอน (ประจุบวก) นิวตรอน (ไม่มีประจุ) และ อิเล็กตรอน (ประจุลบ) ซึ่งจากหลักการของไฟฟ้าทางกายภาพนี้เองทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์กายวิภาคได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปอีกจนพบว่า ATP (Adenosine Triphosphates) เป็นหน่วยพลังงานที่พบได้ในเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่ง ATP จะนำพลังงานเคมีภายในเซลล์มาใช้สำหรับการเผาผลาญ       ดังนั้น ATP จึงเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายต้องการ  ไม่เพียงเพื่อให้อยู่รอด แต่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอีกด้วย     นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียค้นพบว่า  สาเหตุสำคัญของความแก่ชราและการตายของมนุษย์เกิดจากการขาด ATP     ส่วนนักชีววิทยาชาวอเมริกันได้ค้นพบว่า  พลังงานประจุไฟฟ้าลบ สามารถกระตุ้นให้เกิดเอนไซม์ ATP และองค์ประกอบของ ATP ได้

         ไอออนลบ เป็นโมเลกุลที่ไม่มีกลิ่น, ไม่มีรส และมองไม่เห็น  ซึ่งเราสูดเข้าไปมากมายในสภาพแวดล้อมบางอย่าง เช่น มหาสมุทร ,ภูเขา และน้ำตก       เมื่อถึงกระแสเลือดของเรา  เชื่อกันว่า ไอออนลบจะสร้างปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เพิ่มระดับของสารเคมีในอารมณ์ “เซโรโทนิน” ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า, คลายความเครียด และเพิ่มพลังงาน       ดังนั้น  วิธีง่ายๆวิธีหนึ่งในการเติมประจุลบ (เช่นเดียวกับการออกกำลังกายทุกวัน) คือ การเดินเร็วไปตามชายหาด  แกว่งแขนทั้งสองข้าง และสูดอากาศอันสดชื่นของทะเล

         ในแต่ละเยื่อหุ้มเซลล์ของร่างกายมนุษย์จะมีพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 30-40 ไมโครโวลต์ และในคน 1 คน มีเซลล์มากถึง 6 แสนล้านเซลล์ ดังนั้น จึงมีพลังงานประจุกระแสไฟฟ้าในร่างกายอย่างมากมายนับไม่ถ้วนทีเดียว     มีการประมาณกันไว้ว่า พลังงานประจุไฟฟ้าในเยื่อหุ้มเซลล์ของเด็กจะมีประมาณ 70-90 ล้านโวลต์ ส่วนผู้สูงอายุมีต่ำกว่า 60 ล้านโวลต์     ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีพลังงานประจุไฟฟ้าประมาณ 15 ล้านโวลต์ และเมื่อเซลล์ตายพลังงานประจุไฟฟ้าจะเท่ากับ 0 โวลต์     มีงานวิจัยหนึ่งรายงานว่า  ส่วนมากที่คนป่วยหรือคนทั่วไปนิยมไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ตากอากาศบริเวณป่าเขาลำเนาไพรหรือชายทะเล น้ำตก แล้วทำให้ร่างกายเบิกบานมีความสุข หายจากโรคภัยได้อย่างรวดเร็วนั้น   ก็เพราะว่า  สถานที่ดังกล่าวมีการแตกตัวของออกซิเจนเป็นประจุลบสูง 

         ไอออนทั้งบวกและลบเกิดขึ้นตามธรรมชาติในอากาศ       อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันมีแหล่งของไอออนบวก (เรียกอีกอย่างว่า “อนุมูลอิสระ”) มากกว่าในอดีต  ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางไฟฟ้าในอากาศ และร่างกายของเรา       อนุมูลอิสระ คือ อะตอม, โมเลกุล หรือไอออนที่มีอิเล็กตรอนที่ไม่ครบคู่, มีความสามารถในการทำปฏิกิริยาสูง    พวกมัน “ขโมย” อิเล็กตรอน จากเซลล์ที่แข็งแรง เพื่อทำให้ประจุของตัวเองเป็นกลาง   ทำให้เกิดความเสียหายกับเซลล์       โลกสมัยใหม่ของเราเต็มไปด้วยไอออนบวก และมลพิษทางอากาศที่รุนแรง       หากปราศจากไอออนลบ  สุขภาพของเราจะได้รับผลกระทบในทางลบ, อารมณ์ของเราจะเปลี่ยนไปจากระดับ “สูง” ตามธรรมชาติ  ไปสู่ระดับความเครียด และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ จากภาวะซึมเศร้า, การนอนไม่หลับ และความเหนื่อยล้า       มีรายงานว่ามหาสมุทรมีประจุลบนับหมื่น แต่อาคารบ้านหรือสำนักงานโดยเฉลี่ยอาจมีไม่กี่ร้อย หรือบางครั้งก็ไม่มีเลย 

         ประจุลบ มีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถเร่งนำออกซิเจนซึมเข้าเซลล์เนื้อเยื่อได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทำให้การสร้างพลังงานและการแบ่งตัวของเซลล์เกิดใหม่ทดแทนเซลล์เดิมที่ชำรุดหรือหมดอายุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอีกด้วย 

         “ Sick building syndrome” พบได้บ่อยกว่าเมื่อ 20 ปีก่อน       บ้านและสำนักงานส่วนใหญ่มีการระบายอากาศไม่ค่อยดี  และเมื่อเครื่องทำความร้อน หรือเครื่องปรับอากาศทำงาน  จะทำให้เกิดแรงเสียดทาน ซึ่งจะทำให้ไอออนลบหมดไป       ไอออนบวกสามารถผลิตได้โดย: การปล่อยแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้าแรงสูง, ระบบทำความร้อน และปรับอากาศ, ทีวี, วิทยุ, เครื่องส่งสัญญาณ, ระบบเรดาร์, คอมพิวเตอร์, ไอเสียรถยนต์ และควันบุหรี่, หมอกควัน, รังสี และสารเคมีที่เป็นอันตรายและสารพิษ       ไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนใช้เวลาอยู่ในบ้านมากเกินไป ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดหัว, สมาธิไม่ดี, โรคภูมิแพ้ และภาวะซึมเศร้า

         โดยสรุปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วนั้น   หากร่างกายมนุษย์ได้สัมผัสกับภาวะที่มีประจุลบมากๆ และนานๆ แล้ว ก็จะช่วยให้สมดุลของมนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งยังสามารถต่อต้านสารออกซิไดซ์ ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ อีกอย่างยังช่วยให้เซลล์สามารถฟื้นขึ้นมาและปรับปรุงภูมิต้านทานของร่างกายมนุษย์ได้ดีกว่าเดิม จากนั้นก็ช่วยบรรเทาอาการจากโรคภูมิแพ้และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ช่วยปรับสภาพสมดุลของฮอร์โมน ช่วยลดภาวะอาการซึมเศร้าและความเครียด ช่วยการเผาผลาญอาหารให้ดีขึ้น และยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ลดการอักเสบ รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของต่อมไร้ท่อ และยังช่วยเพิ่มการซึมผ่านเซลล์ให้ดีขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยชะลอกระบวนการชรา ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น และยังช่วยป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสุขภาพของคนได้เป็นอย่างดี

          คุณสมบัติการรักษาของไอออนลบได้รับการยอมรับมานานหลายพันปี วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันได้รับพลังของประจุลบมาหลายศตวรรษ    ชาวกรีกโบราณแนะนำให้ใช้สปาเพื่อสุขภาพริมทะเลเพื่อรักษาโรคผิวหนัง  และในปี 1800 อังกฤษได้พัฒนารีสอร์ทริมทะเลเพื่อรักษาผู้ที่มีอาการซึมเศร้าและไม่สบาย   เป็นต้น

น้ำคังเก้น...น้ำดื่มประจุลบ

ตะปูที่แช่ในน้ำคังเก้น ไม่ขึ้นสนิม แม้ผ่านไปหลายเดือน

       น้ำคังเก้นมีคุณสมบัติ 3 ประการที่แตกต่างจากน้ำชนิดอื่นใดในโลก :กลุ่มโมเลกุลเล็ก (Micro-clustering), มีความเป็นด่าง (alkalinity) , มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) และมีประจุลบ

     

      เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ORP Meter ทำการวัดค่า Oxidation Reduction Potential (ORP) ของของเหลว  ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  บ่งบอกถึงปริมาณประจุลบที่มีอยู่ในน้ำ (ยิ่งค่า ORP ติดลบเยอะๆ  แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูง   หากค่า ORP เป็นบวก  แสดงว่าของเหลวนั้นเป็นตัวอนุมูลอิสระเสียเอง  คือก่อให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่น  เหมือนเหล็กที่เป็นสนิม

         น้ำคังเก้นมีค่า ORP -300 ถึง -800 มิลลิโวลต์(ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น แหล่งน้ำ,ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้)

      อนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่ทำลายร่างกาย และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย       เราทุกคนต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระจากแหล่งต่าง ๆ ทุกวัน    สารต้านอนุมูลอิสระต่อต้านผลกระทบของอนุมูลอิสระ Kangen Water เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ คือ ก๊าซไฮโดรเจน และประจุลบ    เพียงแค่ดื่มน้ำคังเก้น  เราสามารถช่วยปกป้องร่างกายจากความเจ็บป่วย และโรคภัยต่างๆ 

574 Shares